1925 Mot 88 grader nord

Proviant

Pemmikan
Gitt av De danske Vin & Konservesfabriker. Når de blandet den i varmt vann, var 80 gram nok til å mette en mann en dag.

Sjokolade
En gave fra Freia Chokoladefabrik. Under ekspedisjonen ble den blandet med varmt vann og drukket. 1/3 plate per 400 gram vann. Under oppholdet i isen ble sjokoladen tilsatt Molico tørrmelk, som var gitt av De Norske Melkefabrikker. «Chokoladen blev da en gudedrikk», skrev Hjalmar Riiser-Larsen. 📜

Etter hjemkomsten produserte Freia en egen sjokolade basert på ekspedisjonens nordligste punkt. Kilde: «Under dusken», utgitt av Studentersamfundet i Trondhjem, nr. 10, 1926 / Nasjonalbiblioteket.

Havrekjeks
Fra Sætre Kjæksfabrik, Oslo, spesiallaget for ferden. I tillegg hadde de med seg Esther Klausens havrekjeks.

Tørrmelk
Tablettform fra Horlicks Malted Milk, USA.

Pemmikan. Foto fra filmen «Roald Amundsen – Lincoln Ellsworth’s flyveekspedisjon 1925», Nasjonalbiblioteket.
Denne boksen med Horlick’s Malted Milk i tablettform ble oppdaget hjemme hos Amundsen i 2019. Foto: Follo museum, MiA

Dagsrasjonen per mann under ekspedisjonen var beregnet å være:
Pemmikan 400 gram per dag
Sjokolade 2 plater à 125 gram
Kjeks 125 gram per dag (12 stk.)
Molico tørrmelk 100 gram per dag
Malt-melk 125 gram per dag

I løpet av oppholdet i isen måtte rasjonene reduseres. Både frokost og kveldsmat bestod av en kopp sjokolade og tre havrekjeks. Middagen var suppe kokt på 80 gram pemmikan.

Kilde:
Amundsen, Roald: «Gjennem luften til 88° nord», 1925 📜
Roald Amundsens utstyrsliste for polflyvingen. Et notat fra dagboken fra ekspedisjonen. 📜

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
1925 Mot 88 grader nord. Proviant
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert