Barnerom

I årene 1922–1924 bodde de to jentene Camilla og Nita hjemme hos Amundsen og dette var deres rom. Vi vet ikke nøyaktig hva rommet har vært brukt til i årene før og etter, men at det har vært brukt til både gjesterom og lagerrom er tenkelig.

Medisinkisten i hjørnet skaffet Amundsen seg i forkant av den planlagte ekspedisjonen over Polhavet, men denne ferden ble flere år forsinket og kisten ble aldri tatt i bruk. Derfor er den ennå inntak og full av medisinsk utstyr.

På veggen henger en veggløper fra Japan som Amundsen fikk under sin foredragsreise i 1927 og innerst i rommet står en tilsvarende kurvstol som de som ble brukt om bord på Fram og Maud.

Fra rommet er det dør til et kott samt trappehallen.

Barnerommet i utvidet virkelighet (AR)

Har du ikke Sketchfab?
Last ned appen

Relaterte ressurser

Flere rom