Spiskammers

Dette lille rommet inneholder mange hyller og skuffer og har et lite vindu. I gulvet er en kjellerlem til et lite rom. Døren leder ut til kjøkkenet. Etter at Uranienborg ble museum i 1934 ble dette rommet ryddet og tømt og det finnes få gjenstander igjen. Vi har ennå ikke funnet noen historiske fotografier eller kilder som har avslørt hva som opprinnelig har vært i skapene og skuffene, men det er tenkelig at det inneholdt kjøkkenredskaper og mat.

Spiskammerset i utvidet virkelighet (AR)

Har du ikke Sketchfab?
Last ned appen

Flere rom