Samlinger

Det finnes spor etter Roald Amundsen flere steder rundt om i verden. Noen samlinger er etterlatt av han selv, andre tilhører personer som stod ham nær. Hver for seg forteller de sine egne historier, men sammen muliggjør de en mer helhetlig forskning og forståelse av Amundsens liv. Follo museum – MiA samarbeider med flere av institusjoner med samlinger relatert til Roald Amundsen. Nedenfor finner du en alfabetisk oversikt over disse.

A
Alaska’s Digital Archives
En stor samling fotografier, lydopptak, film, kart, dokumenter og objekter fra arkiver, museer og bibliotek i Alaska. Mye av materialet er relatert til Amundsens ekspedisjoner og opphold i Alaska.
Alexander Turnbull Library
Biblioteket er en del av National Library of New Zealand. Samlingen består blant annet av fotografier, bøker, arkiver og mer relatert til utforskningen av Antarktis. Fotografier av Amundsen, Fram og Framheim inngår i samlingen.
American Museum of Natural History
En stor samling relatert til polarekspedisjoner, blant annet samlingen tilhørende Lincoln Ellsworth. I denne finnes gjenstander, fotografier og dokumenter fra ekspedisjonene med Amundsen.
Arkivverket
Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Her finnes dokumenter relatert til statlige støtte ved Roald Amundsens ekspedisjoner, privatarkiv, arveoppgjøret etter hans død og etablering av Amundsens hjem som museum.
Arktisk Institut, København
Fotografier og arkiver primært knyttet til Grønland. Samlingen inneholder Godfred Hansens fotografier fra Gjøa-ekspedisjonen, samt portretter av Amundsen.
B
Bergens Sjøfartsmuseum
Noen få gjenstander knyttet til Amundsen, blant annet lanterner fra Gjøa, skipsportrett, Odd Dahls og Martin Ronnes modeller av Maud og Fram og Amundsens depotkart fra Sydpolekspedisjonen.
British Pathé
Innehar en av verdens største samling av historiske filmklipp. Samlingen strekker seg fra 1896-1978 og inneholder flere klipp av Amundsen, hans ekspedisjoner og mennesker som var viktig for han.
C
Canterbury Museum
En av verdens største samlinger relatert til Antarktis som inneholder flere Amundsen-gjenstander; en slede, notatet som ble lagt igjen i varden på Bettytoppen og lommekniven hans.
Concordia College Archives
Her finnes noen minner fra Norge-ekspedisjonen i 1926, men mest spesielt er to av Amundsens tenner. Tennene stammer fra et tannlegebesøk Amundsen hadde i Minnesota under sin foredragsturné i 1927.
D
Det Kgl. Bibliotek
Her finnes flere fotografier av Roald Amundsen og Godfred Hansen. I tillegg til en stor samling historiske kart fra polare områder. Mye materiale er digitalt tilgjengelig.
De kongelige samlinger
De kongelige samlinger har ansvaret for kulturformidling ved Det kongelige Slott i Oslo. Her finnes brev, telegram og objekter gitt av Amundsen til kongefamilien. Blant annet rosenmåker fra Maud-ekspedisjonen.
Dornier Museum Friedrichshafen
Museet har en rik samling relatert til Claude Dornier og hans flyproduksjon. Det finnes mye materiale knyttet til Roald Amundsens ferd med Dornier Wal flybåtene i 1925. Museet har blant annet en fullskala rekonstruksjon av N 25.
DigitalNZ
En digital plattform med tilgang til materiale fra 200 ulike organisasjoner fra Aotearoa/ New Zealand. Her finnes flere aviser, fotografier og objekter relatert til Amundsen.
Digital Public Library of America
En digital plattform med tilgang til materiale fra 4000 bibliotek, arkiver og museer i USA. Her finnes fotografier, arkivalier og objekter knyttet til Roald Amundsen.
F
Follo museum – MiA
Roald Amundsens hjem og alle objekter fra boet forvaltes av Follo museum – Museene i Akershus, MiA. Samlingen omfatter bl.a. bygninger, inventar, personlige gjenstander, ekspedisjonsutstyr, brev, arkivalia og fotografier. I tillegg har MiA andre Amundsen-relaterte objekter som er tilgjengelige i Akershusbasen.
Frammuseet
Museets fremste utstillingsobjekter er polarskipene Fram og Gjøa. I tillegg finnes objekter, fotografier og arkivalier tilknyttet Amundsens ekspedisjoner.
The Frederick A. Cook Society
Frederick A. Cook Society er en ideell organisasjon som bevarer informasjonen og arven etter Frederick Albert Cook. Her finnes blant annet en samling av Cooks fotografier, tatt mellom 1892 og 1909, som inkluderer flere bilder fra Belgica-ekspedisjonen.
H
Houghton Library, Harvard University
Her oppbevares brevkorrespondanse mellom Herman Gade og Roald Amundsen gjennom årene 1903-1928. Alle de 127 brevene er digitalt tilgjengelig.
Hvalfangstmuseet Sandefjord
Gjenstander, bilder, trykk og arkivmateriale relatert til Gjøa og Fram ekspedisjoner med Amundsen, som er del av en samling som ble kjøpt inn av Hvalfangstmuseets grunnlegger på 1960- tallet. Selgerne var Helmer Hanssens datter og svigersønn. I ettertid har den oftere blitt omtalt som «Helmer Hanssens samling».
K
Kulturhistorisk Museum
Samling av gjenstander fra Gjøa-ekspedisjonen, fotografier og Amundsens samlinger av medaljer og ordener.
L
Library of Congress
Verdens største bibliotek med en stor digital samling fotografier og amerikanske aviser relatert til Roald Amundsen.
Lågdalsmuseet
Gjenstandene etter Peder Ristvedt og Gjøa- ekspedisjonen
M
Museum aan de Stroom (MAS)
MAS inneholder samlinger knyttet til kulturhistorie, sjøfart, kunst og lokalhistorie fra Antwerpen. Blant annet finnes en samling på nesten 700 fotografier og gjenstander fra Belgica-ekspedisjonen, flere av dem digitalt tilgjengelig.
Maud Returns Home
Prosjektet Maud Returns Home, i regi av Tandberg Eiendom i Asker, hevet polarskuta Maud i 2016 og brakte den hjem til Norge i 2018. Skuta ligger nå i Maudheim Tofte og planen er å bygge et Maudhus for fremtidig formidling. Maudheim Tofte er åpent for besøkende som kan beskue Maud som idag ligger under tak på bergingsflåten.
Museum of History & Industry (MOHAI)
Her finnes en enorm fotosamling, blant annet motiver av Amundsen. Spesielt interessant er fotografier av Amundsen i Seattle med Nita Kakot Amundsen og Camilla Carpendale i 1921.
N
Nasjonalbiblioteket
Fotobase på over 3000 bilder relatert til Roald Amundsens liv. Brevsamling relatert til Amundsen på over 2000 brev. Dagbøker og materiell fra ekspedisjonene.
National Air and Space Museum, Smithsonian Institution.
Her finnes en samling av kolorerte glassplater med motiver fra ekspedisjonen til Amundsen i 1925.
National Library of Australia
I samlingen finnes flere fotografier av Amundsen, blant annet det hittil eneste kjente originalbildet fra Sydpolen 1911.
National Library of New Zealand
Her finnes en samling bøker av og om Roald Amundsen, i tillegg finnes tilgang til digitale aviser og bilder.
Norsk Folkemuseum
Objekter, fotografier og brev fra ulike perioder av Roald Amundsens liv.
Norsk Luftfartsmuseum
Gjenstandssamlingen til Norsk Luftfartsmuseum spenner over hele tidsrommet for flyging i Norge, fra de første tider på begynnelsen av 1900-tallet og frem til i dag. Her finnes en stor samling bilder fra Amundsens liv i luften
Norsk Maritimt Museum
Samlingen består av et utvalg av gjenstander, foto og arkiv fra ulike deler av hans liv. Blant annet finnes en hårtust fra 1926, en av de få kroppslige deler av Amundsen som er bevart.
Norsk Polarinstituttet
En stor samling brev, klipparkiv, fotografier og gjenstander fra store deler av Amundsens liv.
Norsk Skieventyr i Morgedal, Vest-Telemark Museum
En stor samling utstyr tilhørende Olav Bjaaland fra Sydpolekspedisjonen 1910-12. Her finnes blant annet et telt, ski og fotografier fra ekspedisjonen.
Norsk Teknisk Museum
Gjenstander, arkiv og fotografier tilknyttet Roald Amundsen og flere av hans ferder.
Norsk Utvandrermuseum
En variert samling med arkivgjenstander om nordmenn i utlandet. Blant annet et rikt arkiv fra nordmenn i Argentina, inkludert Amundsens støttespiller Don Pedro Christophersen og andre kilder om Amundsens utenlandske nettverk
O
The Ohio State University, Byrd Polar and Climate Research Center Archival Program
Her finnes arkiver tilknyttet amerikanske polfarere som Cook, Byrd og Wilkins. I tillegg finnes også fyrstikkesken fra Amundsens varde på Bettytoppen, deler av luftskipet Norge og flere bilder relatert til Amundsen.
Oslo Museum
Fotografier fra Amundsens hjemkomster og portretter av Amundsen, samt malerier.
P
Papers Past
Papers Past er en digital samling av aviser, manuskripter, tidsskrift og brev fra Aotearoa/New Zealand. Det er særlig avisarkivet som har mye informasjon relatert til Roald Amundsen.
Polarmuseet, Norges Arktiske Universitets-museum
Historien om Roald Amundsens siste ferd har en sentral plass på Polarmuseet. Her finnes en av bensintankene som ble funnet av Latham 47.02, flyet Amundsen forsvant med i 1928. Samt flere gjenstander fra Fritz Gottlieb Zapffe.
Preus Museum
Her finnes flere fotografier av Amundsen. Blant annet et album fra Amundsens ferd mot 88 grader nord og et minnealbum med fotografier fra Amundsens opphold i Bergen før avreise med Latham.
R
Roald Amundsens Minne
Roald Amundsens fødested «Tomta». Huset inneholder gjenstander og fotografier om slekten Amundsen. Her ligger også ringen som barnepiken Betty fikk av Oslo Byes Vel for «lang og tro tjeneste».
S
Scott Polar Research Institute
Ble opprettet i 1920 og innehar en stor samling bøker, arkivalier og fotografier relatert til Amundsens ekspedisjoner. Her ligger også de eneste restene fra Amundsens Sydpolstelt.
Skimuseet i Holmenkollen
Objekter fra Roald Amundsens Sydpolsekspedisjon. Inneholder blant annet ski, klær, telt, den utstoppede sledehunden “Obersten” men også skiene til briten Robert Falcon Scott.
Stavanger Maritime Museum
Her finnes skutemodellene av Gjøa, Fram og Maud som Amundsen hadde på sitt arbeidsværelse på Svartskog, før han skjenket det til museet i 1927.
T
Trove
Trove er et Australsk digitalt samlingssted for en stor mengde Australske bibliotek, museum, gallerier og annet. Her finnes en mengde aviser, objekter og fotografier relatert til Amundsen.
U
UAA/APU Consortium Library
I samlingen finnes omtaler og arkivalier tilknyttet Amundsens relasjoner i Alaska. Blant annet arkivet etter kaptein Christian Theodore Pedersen, og lommeuret han fikk av Amundsen i 1921.
Universitetsbiblioteket i Bergen
Spesialsamlingen MARCUS ved Universitetetsbiblioteket i Bergen inneholder fotografier av Amundsen i Bergen fra 1906- 1928, med hovedvekt fra hyllesten i 1926 og avgang med Latham 47 i 1928.
University of Alaska Fairbanks, Elmer E. Rasmuson Library,
Her finnes store samlinger relatert til Alaskas historie. Blant annet lydopptak av Elizabeth «Bess» Magids og andre mennesker som var en del av Amundsens liv.
University of South Carolina
Her finnes en stor digital samling av historiske aviser, i tillegg til filmklipp fra både luftskipet Norge i Italia og polarskipet Maud i tørrdokk utenfor Seattle.
University of Wisconsin-Milwaukee Libraries
Her finnes bilder og arkivalier donert av American Geographical Society. Til denne samlingen er blant annet telegrammer og brev til og fra Amundsen, samt en stor bildesamlingen fra ekspedisjonen i 1925 og 1926 gitt av Lincoln Ellsworth.
V
Vancouver Maritime Museum
Museet oppbevarer flere gjenstander fra Maud, som ble fjernet fra skipet etter at det ble forlatt i Cambridge Bay. I tillegg finnes arkivgjenstander relatert til Amundsen. Samlingen inneholder tekniske tegninger, skipsutstyr, gjenstander fra byssa og mer.
Varanger museum
Varanger museum består av tre avdelinger lokalisert i Øst-Finnmark. Avdeling Vadsø museum -Ruija kvenmuseum har ansvar for luftskipsmasten som ble reist i anledning Norge-ekspedisjonen i 1926, også brukt under Italia- ekspedisjon i 1928. Museet har bilder og noen gjenstander fra begivenhetene.
W
Washington State Historical Society
Her finnes flere objekter fra Norge-ekspedisjonen, blant annet en bensintank. I tillegg til gjenstander som har tilhørt mannskapet.
Y
Yourway – Framheim på Finse
I 2011 ble en fullskala rekonstruksjon av Amundsens overvintringshytte Framheim reist på Finse, Hardangervidda. Framheim på Finse har også rekonstruert sledeutstyr brukt av Amundsen og Scott, klær, ski og mat. Hytta er åpent for besøkende etter avtale og brukes som utgangspunkt for historiske turer og foredrag.