Hagle

Det blir sagt at Roald Amundsen brukte denne haglen på flere ekspedisjoner.
Haglen er av merket Holland & Holland og har serienummer 14950. På løpet er det innskrevet:
”Examined by Holland & Holland. 98 New Bond St London – Winners of all the ‘Field’ rifle trials”.

Haglen er i dag i privat eie.

Opplev haglen i utvidet virkelighet (AR)

Skann QR-koden med en mobiltelefon eller nettbrett

Relaterte ressurser