Brev, 7.7.1925, fra Thoralf Backe

Objektnummer: RA 318B23

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Thoralf Backe

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 7.7.1925

Språk: Norsk

Transkribert versjon

Kjære Roald Amundsen!

Det er ikke fordi det var mig som foreslo Dem i Aftenposten som æresborger av Oslo. –
Den eneste værdige tittel – efter min mening – der var Dem værdig.
Det er heller ikke det at jeg er noen autograf- eller fotografi-samler – tvertom –
Men vær så inderlig snild, naar De faar god tid – send mig et billede av Dem – helst i «arbeids-

Side 2

drakt»
Jeg har en koselig lun peisestue med jakt, høifjeld- og gamle Finmark og Spitsbergen billeder.
– Der skal Deres contrafei faa hæders-pladsen. –
Min hustru og jeg ønsker Dem og Deres fæller inderlig velkommen hjem. –
Deres
Ærbødige
Thoralf Backe
7. / 7. 25.

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 7.7.1925, fra Thoralf Backe
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert