1918–1925 Maud-ekspedisjonen

Mannskap

Det opprinnelige mannskapet på Maud-ekspedisjonen bestod av menn med bred erfaring fra tidligere ekspedisjoner og vitenskapelig arbeid. Allerede i 1919 forlot to av mannskapet ekspedisjonen, Tessem og Knutsen skulle bringe ekspedisjonens vitenskapelige materiale og post tilbake til Norge, men omkom på ferden mot telegrafstasjonen i Dickson, Sibir. I forkant av ekspedisjonens andre fase (1922–1925), ble store deler av mannskapet skiftet ut, blant annet kom erfarne flygere og vitenskapelige assistenter om bord. Selv om mannskapet opprinnelig bestod av menn fra Norge og Sverige, ble også flere lokale personer, som Olonkin og Kakot, sentrale medlemmer av ekspedisjonen.

Roald Amundsen. Ekspedisjonsleder. 1918–1921.
1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1918 – 1925
1918–1925 Maud-ekspedisjonen. Mannskap
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert