Bernt Johannes Birkeland

Meteorolog

Født: 1879, Kristiansand, Norge
Død: 1955, Norge

Birkeland var opprinnelig tenkt som meteorolog om bord på Fram under den planlagte driften over Polhavet. I mangel av oseanograf var Birkeland i en periode også tiltenkt å ha ansvaret for det oseanografiske arbeidet om bord. Han hadde på denne tiden arbeidet flere år ved Meteorologisk institutt i Kristiania og skulle, i likhet med magnetikeren og lege Harry Edmonds, tiltre ekspedisjonen i San Francisco på vei nordover.

Til avisene fortalte Birkeland at det var planlagt målinger av lufttrykk, temperatur og fuktighet i ulike høyder. Det var også planlagt målinger av atmosfærisk elektrisitet og fotografering av nordlys. Vinteren 1910 var Birkeland i Alta sammen med professor Carl Størmer for å studere og fotografere nordlys.

Birkeland trakk seg derimot fra ekspedisjonen før avgang, og ikke lenge etter ble ekspedisjonens endrete plan om et fremstøt til Sydpolen kjent for både mannskap og resten av verden. Etter Fram-ekspedisjonen var det tenkt at Birkeland igjen skulle være med Amundsen på den videre ferden over Polhavet, men heller ikke det ble det noe av.

Birkeland ble ansatt som bestyrer ved Meteorologisk Observatorium i Bergen, og senere sjef for Meteorologisk institutts klimaavdeling i Oslo. Sammen med Theodor Hesselberg bidro Birkeland til noen av de første observasjoner og kartlegginger av den globale oppvarmingen på 1900-tallet.

På Nasjonalbiblioteket og ved Statsarkivet i Bergen finnes brev tilknyttet Birkelands deltagelse på Amundsens ferder.

Portrettfoto tatt i forbindelse med Fram-ekspedisjonen. Foto: Anders Beer Wilse, Follo museum, MiA