Visste du dette…

20 fakta fra Roald Amundsens liv

Puslespillet Amundsen – Ettermæle

Alle historier har en slutt. Men noen ganger finner vi den bare ikke. Og slutten på historien om Roald Amundsen er en slik en.

Puslespillet Amundsen – Tiden

Vi er alle født inn i en tid. Med ulike begrensninger og muligheter, noe som også gjaldt for polarhelt Roald Amundsen.Denne serien handler ikke om polpunkter, minusgrader eller breddegrader, selv om det var viktig i Roald Amundsens liv og hans ekspedisjoner. For før vi kommer så langt må vi forstå forutsetningene. Og i denne episoden skal vi ta for oss tiden. Tiden Roald Amundsen levde i. En tid preget av flere hestekrefter, både de som spiste høy og de som gikk på bensin. En overgang fra store polarskip og trekkdyr i isen, til svevende luftskip og propeller.

Puslespillet Amundsen – Merkevaren

Hvorfor solgte Amundsen seg selv, slik at andre kunne selge sine produkter? Hvorfor fikk han trynet sitt på Ginflasker, appelsinkasser, klær, biler og masse mer? Og hjemme hos Amundsen så har det nå også dukka opp en ny teori. En teori som for oss til å spørre: Hvem utnytta egentlig hvem?

Puslespillet Amundsen – Skaperne

Gjennom livet hadde Amundsen både venner og uvenner, kjærester og ekskjærester. Han hadde forbilder og læremestere. Noen folk var viktige for han i korte øyeblikk, mens andre fulgte han nesten gjennom hele livet, slik som Betty, Laurentius Urdahl og Eivind Astrup.

Brev, 20.8.1925, fra Laur. Christiansen

Objektnummer: RA 318B64

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Laur. Christiansen

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 20.8.1925

Språk: Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B64

Transkribert versjon

Hr. Roald Amundsen, Oslo
For 2 aar siden var Der saa venlig at forære os det kart
De brukte paa turen til Sydpolen. Dette befinner sig nu lagret i Bergens
Museums ildfaste hvælv i paavente av at vore samlinger, som vil bli placert
i Bergens Museums historisk-antikvarisk nybygnings 4de etage, antagelig
næste aar aapnes.

Nu kommer vi til Dem igjen og ber om Deres bevaagenhet og
velvilje ved at erindre os med en gjenstand fra flyveturen og likeledes
er erindring fra «Maud», naar den kommer hjem. Vi er takknemmelig for hvad
vi kan faa, men tillater os at antyde at vi svært gjerne vi ha karter –

for at kunne faa en del av vor kartvæg som en Roald Amundsen- erindring i
vort museum – til oppbyggelse for efterslekterne. Vi tør forsikre Dem om
at gjenstandene vil bli behandlet som sig hør og bør.
Vi haaper altsaa paa Deres velvilje og forblir
med høiagtelse
Bergen Sjøfartsmuseum
Laur. Christiansen [Underskrift]
Forman [skrevet for hånd]

A.Ragnar Brækhu [skrevet for hånd]

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 20.8.1925, fra Laur. Christiansen
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Brev, 27.5.1920, fra Thora Hansen

Objektnummer: RA 318B57

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Thora Hansen

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 27.5.1920

Språk: Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B57

Transkribert versjon

Kristiania 27de mai 1920, Sorgenfrig. 37.

Her. Kaptein Amundsen.

Tør jeg være så fri at oversende

Dem hoslagte lille pakke?

Pakken indeholder et par sorte ûld-

strømper, som jeg har arbeidet til Dem.

                Som gammel præstekone har

jeg vennet mig til at spinde ûld.

Jeg kjøper ûld i Hûrdalen, spinder ûlden

og strikker så strømper til mine 12 barne-

barn. Et par til hver gebursdag. I år har

jeg altsaa spûndet og strikket til 13 og hvis

her. Amundsen vil gjøre mig den store

glæde at bruke mine strømper, skal der

ligge fem par ferdige til ham den dag

da vi med jûbel og glæde skal møte ham

på Kristiania havn.

                Deres med agtelse og beundring hen-

givne Thora Hansen.

(Enke efter proost H.E. Hansen, Moss.)

Relaterte ressurser

Brev,19.7.1915, fra Edna Christofferson

Objektnummer: RA 318B33

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Edna Christofferson

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 19.7.1925

Språk: Engelsk

🔍Stort bilde, RA 318B33

Transkribert versjon

                                                                                                                                              July 19- 1925,   

Captain Roald Amundsen

North American Newspaper Alliance

New York. N.J.

My dear Mr. Amundsen

It is with the utmost happiness that I learn of your safe return to civilation and to the friends who love you.

No one in the world has been more keenly interested in your flight than have I.

I witnessed your first air flight, in a hydro-airplane with the late Silas Christoffersen at San Francisco march 26 t 1913. at that time I remember you purchased the flying boats from Mr. Christofferson for your contemplated trip to the north Pole the following year.

Would you please send me one of your autographed photos? 

My hearty good wishes to you and to Lincoln Ellsworth

                                    Kindest personal regards,

                                               Mrs. Silas Christofferson

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev,19.7.1915, fra Edna Christofferson
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Brev, 15.7.1925, fra Roald Skancke

Objektnummer: RA 318B53

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Roald Skancke

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 9.7.1925

Språk: Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B53 I
🔍Stort bilde, RA 318B53 II
🔍Stort bilde, RA 318B53 III
🔍Stort bilde, RA 318B53 IIII

Transkribert versjon

Tilgiv mig blyanten, kan nemt ikke bruke pen !!! R.S. [skrevet for hånd langs siden]

p.t. Ûllevål Sykehûser Avd. 4B   9/7.25.

Hr. Kaptein m.m. Roald Amundsen

                                               Svartskog.

Kjære Hr. Kaptein!

                Jeg takker Dem inderlig for vort samvær i går. Det var for mig en sann höitidsstünn! Hvor er vi små, vi andre, når vi får lov til å sitte sammen med Dem! Vi pusler med hvert vort lille gjøremål, mens De, for hver gang De drar ût, flytter grænsene længer og længer inn i det ûkjennte ! Stolt og stor, taus og ensom planter De for hver gang vort elskede flag der, hvor ennû ingen menneskefot har trått ! Med
ånden i halsen og med dirrende nerver, venter vi på Dem, i dager og nætter, i uker, ja i måneder og år,
inntil ûtløsningens time kommer,

Side 2

                               2

Og vi atter, alle, alle, kan ta Dem inn til oss i folkefavnen, og kan takke den gode Gud, for Han
atter har bragt os Dem levende frisk og sund, tilbake fra Stordåden, som for hver gang, De har
gjort større og større !!! Jeg har læst det de ûtallige gange, de ûndseligörene ord de talte
ved Deres velkomstfest på Slottet og jeg ser Dem atter og atter, der oppe i isörkenen, der De yd=
mygt böiet knæ for Ham, som alene kan hjælpe, og bad Ham, bad Gud greie resten for Dem og
Deres, da I ikke kunne mere! Så mangen <eie> tyr nokk til Gud, når én er i nöd, – men vis mig dem,
som tør stå frem og si det, si det höit til en hel verden, som lytter til ens tale! Hvor var De stor i dén

Side 3

                               3

stunn, Kjære, Kjære Kaptein, større enn nogengang i Deres ûdödelige virke! Halsen snöret sig sammen og tårene bröt frem, dér jeg læste det på min Sykeseng! Og da jeg i går opnådde lykken å få sitte sammen med Dem alene og så Deres snehvite hår, så forstod jeg mere, enn tûsinde ord kûnde sagt mig, hvor De har stridt og Kjæmpet overmenneskeligt, höit <dernord>,- for å kunne få bringe alle de andre, De hadde tatt med Dem på Deres ûdödelige <ferd>, velbeholdne hjem igjen! Angsten for at så ikke skulde lykkes Dem, det ubeskrivelige ansvar, De fölte og næsten segnet unner, for at ikke disse ûnge, som så trygt hadde fulgt Dem – Føreren – Stålmanden, – Geniet, atter skulde komme hjem til Fædrelanddet, til hûstrûer og börn, – til alle sine kjære – ditt ansvar var det som time for time, sekund for sekund, hvitnet Deres hår og fûret Deres trækk !!!  Å, – hvis jeg skjönte det, hvor uendelig gjerne jeg vilde ha sagt Dem det i går, – men sekundene med Dem var <evig> for dyrebare, – og det dype livets alvor og den höitid, som jeg fölte ved å få sitte og se på Dem, tale med Dem, – <lammet> min tunge !!! Men jeg glemmer aldrig den stûnnen og jeg takker Gud for Han gav mig den! Den höinet mine tanker langt, langt over dagens strid og fyllte mit hjerte med stolthet over å få være en landsmand av Dem, og <dermed> også eie én, om aldrig så liten del av Dem !!! Gud velsigne Dem og bevare Dem for land og folk, ja for hele verden, ennu længe, længe!

                Deres ærbødigst hengivende

                                                               Roald Skancke

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 9.7.1925, fra Roald Skancke
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Brev, 4.4.1925, fra Sigrid Hougaard

Objektnummer: RA 318B37

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Sigrid Hougaard

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 4.4.1925

Språk: Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B37 I
🔍Stort bilde, RA 318B37 II
🔍Stort bilde, RA 318B37 III

Transkribert versjon

Lillesand 4/7-25.

                Kjære Roald Amundsen !

Der skulde være et hyldningsdikt

til dig i Tidens Tegns Barnetidende,

og så kom mitt dikt en dag

forsent, for vi bor her og jeg

fikk det ikke så kjekt, som jeg

vilde ha det til dig. Så sendte

jeg det, men nu har du

nok ikke fått det. Men du

skal ha det, og du må hilse

de andre kjække karene fra mig,

men nu vet jeg ikke adressen,

Side 2

men hele Norge og hele verden

vet om dig, så du får det vel.

Nu skulde de to småpikene

Kamilla og søsteren vært her hos

dig. Ja nu skriver jeg det

diktet til din ære og de andre

også:

Side 3

Til Roald og hand mænd.

I barnehjertene rundt hele Norges land

vil Roald og hans mænd stå som et

varigt minde.

I tapre fugle, som ei polens favn

formådde i sin is å holde inne.

Velkommen hjem! Jeg kan ei finne ord

som tyde kan, den følelse som i mit

hjerte bor!

Du staute Roald! Jeg et ónske har,

Det skal opfylles, når på næste færd du drar.

Jeg er jo liten, men jeg sikkert spår:

«Du planter Norges flagg på polen næste

år !

                __________________

Hilsen fra Sigrid Hougård, Lillesand.

                13 ½ år.

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 4.4.1925, fra Sigrid Hougaard
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert