Podkasten Uteliv – På besøk hos Roald Amundsen – med Anders Bache

Podkasten Uteliv lages av Randulf Valle og handler om friluftsliv i ordets videste forstand.

I februar 2023 ble Podkasten Uteliv med fagkonsulent Anders Bache på en rundtur i Amundsens hjem.

Adgangskort, Det Kongelige Danske Geografiske Selskab 1925-26

Objektnummer: RA 318B59

Emne: Adgangskort

Avsender/ forfatter: Det Kongelige Danske Geografiske Selskab

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 1925-26

🔍Stort bilde, RA 318B59 I

🔍Stort bilde, RA 318B59 II

[Håndskrevet i venstre hjørne] Res. plas

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925 – 1926
Adgangskort, Det Kongelige Danske Geografiske Selskab 1925-26
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Brev, 14.7.1925, fra Gustav Thuve

Objektnummer: RA 318B5,RA 318B6,RA 318B7

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Gustav Thuve

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 14.7.1925

Språk: Norsk

Transkribert versjon

Hr. Kaptein Roald Amundsen
Svartskog
Da man herved og på denne måte tilskriver dem så blir de vel ikke så litet forbauset.
Men vi må bryte med alle betenkligheter da det for os jeller en stor sak.- Det er en upolitisk og upartisk Sosial Forening som består av medl. fra alle Samfunds klasse og som har sit virke sted i Oslo den hetter Arbeider Hjemenes Vel.
Dens mål er at samle Arbeider hjem til et målbevist samarbeide for sosiale sakers fremme.
Vi skal i kommende høst foranstalte en utlodning (Basar) til intekt for Foreningens Virke og de midler som dermed mulig komer ind vil først da bli benytet til sikring av et aktverdig samlings lokal i Byen- og vad som er like så viktig et felles hjem for Foreningens samtlige medl utenom byen, som da kunde tjene som feriehjem og utfluktsted. Man hadde da tengt om de Hr. Kaptein ville forere foreningen en liten Gave til denne Basar (utlodning) så ville det bli av kolosaldt verdi både for Foreningen som sådan og for selve Basarens Finansielle Resultater. Man vil da sterkt fremkalle at i dette tilfelle er det ikke gavens størelse det dreier sig om men den verdi og glede den vil bringe frem i de masser av hjem

Side 2

II

jeg vil straks ekjende at det er jeg selv som har fundet på dette vovestykke at henvende mig til dem, men da foreningen har utnevnt mig til Formand og leder for dette finansielle tiltak så føler jeg stort ansvar og må bruke alle lovlige midler som kan tjene til sakens fremme.
Da denne forening er helt upolitisk og upartisk så vil alt vad man kan få fremet komme alle Hjem tilgode bare den selv vil vere med og ‹virke›
Vist de ønsker bedre forbindelse så ber jeg få henvise til Foreningens Hovedkassér og sekretær Frk Anne Halvorsen Oskars.gt. 10 tel 64,8,5. likeledes vil jeg henvise til overretsakfører. Otto Morgenstjerne Karl johans.gt. 16 som har låvet undertegnede at på beste måte medvirke til de beste resultater.

Om denne forening med sine erlige sosiale bestrebelser kunde få mottage en gave av dem Hr. Kaptein og ville de så fórene det, så det kunde bli en felles gave av dem og den kjekke Amerikaner Ellsworth så vil de forsjelige Arb Hjem og i ser ungdommen til alle tider stå i dyp taknemlighet til dem, Samtidigt som det må vere en glede for dem sel at få medvirke til disse sosiale bestrebelser fremme i håb om velviligt svar underskriver jeg på Basarkomiteéns vegne

Gustav Thuve Formand

Oslo den 14.-7-25 Hesselberg.gt. no 13 II et

Oslo

Side 3

Foreningens låve og program medsendes for velvilig gjenomlesning.
Likeledes medsender svarporto for eventuelt svar
I tilfelle de ønsker at forere Foreningen en gave så kan den sendes under sekretærens adresse som er
Frk Anne Halvorsen Oskars.gt.no 10
Oslo
Eller til undertegnede
Gustav Thuve
Hesselberg.gt.no 13 Oslo

Sydpolen – bestille hos Gyldendal

Relaterte ressurser


1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 14.7.1925, fra Gustav Thuve
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Brev, 11.8.1925, fra Karl Bergmann

Objektnummer: RA 318B17

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Karl Bergmann

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 11.8.1925

Språk: Tysk

🔍Stort bilde, RA 318B17

Transkribert versjon

Karl Bergmann

Berlin Schøneberg                                                        z.Zt. Zurich, den 11 August 25

Hauptstr 151 Portal 1

Hochgeehrter Herr Amundsen.
Aus der Rückreise aus Italien begriffen, woselbst ich ein –gr
grosses Kunstwerk in Farbenbildern über die Halbinsel bearbeite, nehme ich
mir die Freiheit an Sie zu schreiben, weil ich beabsichtige im Anschluss
daran eine Kosmographie der Welt in Farbenbildern, die uns als Kulturfaktor
noch fehlt, zu schaffen.
Bevor ich aber an diese schöne und reizvolle Lebensaufgabe
herantrete, möchte ich zvor mein Projekt einem Manne der Tat unterbreitet
haben, dessen Lebensziel auch nur in der Schaffung von Kulturwerten bestand,
und der daher auch das Leben von einer der höchsten Warten aus ansieht.
Ich bitte Sie daher, sehr geehrter Herr Amundsen um die Erlaubnis Ihnen
mein Projekt schriftlich zur Durchsicht unterbreiten zu dürfen.
Um Ihre sicherlich knapp bemessene Zeit nicht unnötig in An-
spruch zu nehmen, werde ich mir erlauben Ihnen dasselbe nach Ablauf von
8 Tagen von Berlin aus zuzuleiten, sofern Sie mir vorher keine Absage habe
zugehen lassen.
Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Amundsen, den Ausdruck mei-
ner ausgezeichnetsten Wertschätzung und Ehrerbietung.
Karl Bergmann

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 11.8.1925, fra Karl Bergmann
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Brev, 6.7.1925, fra Alf Bonnevie Bryn

Objektnummer: RA 318B24

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Alf Bonnevie Bryn

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 6.7.1925

Språk. Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B24

Transkribert versjon

Herr Roald   A m u n d s e n

                                                         Grand Hotel, Oslo.

              Hvis De mot formodning tilfældigvis skulle ha onsdag

aften ledig, vilde De gjöre min hustru og mig en stor glæde

ved at komme til os til en helt informel aften kl. 8.

              Riiser-Larsen og Dietrichson kommer med sine fruer, og

likeledes kommer nogen av mine venner fra Norsk Tindeklub, der-

iblandt C.W.Rubenson, hvis bestigninger i Himalaya De kanske

har hört om, og Eilert Sundt, som for kort tid siden gjorde den

förste vinterbestigning av Acconcagua.

              Mange hilsner,

                                                         Deres ærbödige                                                   Alf B Bryn (underskrift)

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 6.7.1925, fra Alf Bonnevie Bryn
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Brev, 15.10.1925, fra Axel Ahlman

Objektnummer: RA 318B2

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Axel Ahlman

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 15.10.1925

Språk: Svensk

🔍Stort bilde, RA 318B2 I

🔍Stort bilde, RA 318B2 II

Transkribert versjon

Lund den 15 okt. 1925.

Polarforskaren Roald Amundsen,

Oslo.

Jag tillåter mig härmed göra följande framställning.
Jag har i dagarna skrivit kontrakt med Sveriges ledande förlag i fråga om populärvetenskaplig litteratur, kallat Natur & Kultur, Stockholm, angående ett arbete. «Den arktiska forskningens Historia». Det kommer att ingå i förlagets stora serie och bli av samma omfattning som övriga volymer d.v.s. cirka 10 sextonsidiga ark med 1200 bokstäver pr. sida. Boken skall utkomma senast nästa vår.

Min avsikt är, att någon mån illustrera densamma, och jag vågar därför hemställa, att Ni, Herr Amundsen, ville medgiva mig rätt att publicera ett fåtal (6 á 8 st.) fotos dels efter Edert sista arbete, som ju i dagarna utkommit, men också efter Eder skildring av Nordvästpassasjen upptäckande. Jag tillåter mig fästa uppmärksamheten på, att boken är avsedd att spridas framförallt i de kretsar, som ej ha ekon, tilfälle att inköpa dyrbarare verk; den blir alltså av rent folkupp[l]ysande karaktär. Jag har gjort liknande framställning till bl. a. Knud Rasmussen, som välvilligt lämnat sitt tillstånd att reproducera några av hans bilder.

I sammanhanget vill jag också gärna fråga, om Ni ev. är villig tillåta mig att för mina populärvetenskapliga föreläsningar utföra ett mindre antal ljusbilder efter Edra expeditionsfotografier.

Jag bör nämna, att dessa föreläsningar äro statsunder-

Side 2

stödda och alltså hållas under statskontroll mot en entré av högst 25 öre, av vilken dock föreläsarna få tillgodoräkna sig endast ett bestämt fixerat belopp, 40 kr, avsedda att täcka hans arbetskostnader. Föreläsningarna hållas dels i städerna men framförallt ute på landsbygden, och äro givetvis i första hand avsedda att sprida kunskap om modernt vetande och modern kultur.

Jag har varit verksam i rörelsen under snart 20 år och har framförallt specialiserat mig på arktiska och antarktiska ämnen. För att bestyrka dette bilägger jag en katalog över rörelsens verksamhet och dess föreläsare, vilkas namn upptages i bokstavsordning.

Naturligtvis har jag i flera av dessa föreläsningar redan tidigare i mycket hög grad sysslat med Edra resor och upptäckter men har för avsikt att under nästa år göra det i än högra grad. Det vore därför för uppnåendet av önskat resultat – att sprida bästa mökliga kunskap – synnerligen önskvärt, om jag kunde bli i tillfälle att visa ljusbilder från Eder sista resa. – Jag kan även här tillägga, att Knud Rasmussen visat det största tillmötesgående och forståelse för denna upplysningsverksamhet och till mitt förfogande ställt ett par hundra bilder, vilka han tillåtit mig själv välja i hans filmarkiv.

Jeg bed Eder f. ö. vara absolut övertygad om, att jag under alla omständigheter behandlar dessa bilder med största diskretion och all hänsyn till vederbörandes personliga intresse av, att de ej på något sätt missbrukas. Jag använder dem, med andra ord, endast i samband med mine föreläsningar av oven antytt slag, alltså i rent folkupplysningssyfte.

För allmän orientering bör jag kanske slutligen tillägga, att jag är skönlitterär författare med en produktion på ett femtontal böcker (noveller, romaner och dikter). Jag är vidare sedan många år Knud Rasmussens svenske översättare och en av hans närmare personliga vänner. Jag blir synnerligen tacksam för Edert ben. svar!

Med utmärkt högaktning

Axel Ahlman

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 15.10.1925, fra Axel Ahlman
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Brev, 6.7.1925, fra Jacob Bjerknes

Objektnummer: RA 318B19

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Jacob Bjerknes

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 6.7.1925

Språk: Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B19 I
🔍Stort bilde, RA 318B4 II

Transkribert versjon

                                                                                                                 På toget 6/7 1925

Kjære kaptein Amundsen!

  Jeg hørte av dr.Ræstad at boken om polflyvningen skulde skrives ferdig allerede i denne måned, og at der muligens blir bruk for noget meteorologisk stoff i den. Jeg er gjerne rede til å yde den assistanse som kunde være ønskelig ved omtalen av de meteorologiske spørsmål, og likeså antyde de meteorologiske resultater man kan slutte seg til av observasjonerne på  87° 44׳. Alt selvfølgelig i kort og populær form. Fra midten av måneden vil også hr.Calwagen være i nærheten av Oslo (Gardermoen eller Horten), så at også han kan hjelpe.

         Da jeg i går traff Ellsworth bad jeg ham sende sine observasjoner til hr.Calwagen i Bergen, men efter det jeg senere fikk høre om planerne for hurtig publikasjon, finner jeg

Side 2

det bedre at alt materiale holdes samlet i Oslo, og at heller Calwagen og jeg kommer dit når det behøves. Vi kan begge nås pr. brev eller telegram til Bergen, jeg skal først være en tid på Turtagrø, men kan også derfra komme ned på et par dagers varsel.

        Jeg skal ikke gjøre dette brev lenger enn nødvendig nu når De har hundredevis av brever å lese pr.dag. Jeg behøver heller intet [annet (overstrøket)] svar før De er kommet igjennem den værste ståhei, og under arbeidet med boken har funnet ut hvor meget meteorologi som trenges i beretningen.

                        Deres hengivne

                                               J. Bjerknes

P.S. Undskyld skriften, toget ryster!                                                            D.S.       

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Brev, 14.8.1925, fra Felix Boucher

Objektnummer: RA 318B14

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Felix Boucher

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 14.8.1925

Språk: Fransk

🔍Stort bilde, RA 318B14 I
🔍Stort bilde, RA 318B14 II

Transkribert versjon

Monsieur.

Je ne sais si vous avez reçu la lettre qui je vous adressais il y a environ un mois. N’ayant pas de réponse je me permets de la renouveler.

Je viens au nom du musée de Documentation Contemporaine, inauguré par Monsieur le Président de la République, il y a quelques semaines, vous demander quelques mots sur la carte ci-jointe. Je vous avais envoyé en premier lieu une carte ornée de quelques reproductions de journaux parus au moment de votre grande expédition. Je vous demandai de vouloir bien m’envoyer au besoin quelques photos, le plus petit souvenir possible joint à quelques lignes de votre main.

             Depuis 1914, c’est à dire depuis 11 ans je me suis chargé de cette documentation des grands évènements du monde.

Side 2

J’ai pu donner ainsi au musée qui comprend une centaine de mille de brochures 180 albums, 60 à 80.000 documents et 1500 autographes des Personnalités mondiales.

J’espère, Monsieur l’Explorateur que vous comprendrez l’importance de l’œuvre et que vous ne priverez pas le Public Français d’un petit souvenir auquel il attachera le prix tout mérité.

Croyez à mes sentiments les plus respectueux.

Felix Boucher
Directeur de l’ecole
16 rue Laugier
Paris 17eme

J<…> que la Grande Presse Française

Excelsior

Le Petit Parisien

L’Œuvre

L’Intransigeant

ont <…> des articles à ces collections.

avreist

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 14.8.1925, fra Felix Boucher
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Fotografi, David Legge Brainard

Objektnummer: RA 0676

Lengde: 21.5 cm

Høyde: 13.7 cm

Materiale: papir, glass, tre

Portrett av David Legge Brainard i uniform. Påskrift : «To Captain Roald Amundsen from his admirer and friend D.L. Brainard San Francisco, Cal March 12th 1908»

Brainard (1856-1946) var offiser i den amerikanske hæren. Han var en av de overlevende fra den amerikanske Lady Franklin Bay-ekspedisjonen (1881-1884), ledet av Adolphus Washington Greely.

RA.0676_05
RA.0676_06
RA.0676_03

Fotografi, Raymond Lee Newcomb

Objektnummer: RA 0678

Lengde: 14 cm

Høyde: 10 cm

Materiale: papir, glass, tre

Fotografi av en sittende mann i en stol. Dedikasjon. «To Capt. Roald Amundsen, with the friendship of Raymond Lee Newcomb. Nov 10/07»

Raymond Lee Newcomb var en amerikansk vitenskapsmann og en av de overlevende fra den amerikanske Jeanette-ekspedisjonen, offisielt U.S. Arctic Expedition (1879-1881).Ekspedisjonen var ledet av George Washington De Long og hadde mål om å nå Nordpolen, men så langt nådde de aldri og led store tap da skipet ble knust av isen. Av mannskapet på 33 omkom 20 personer.

RA 0678_4
RA 0678_2
RA 0678_3