King Point

King Point er en smal landtange i Yukon, Canada, omtrent 65 kilometer fra Herscheløya. Under Gjøa-ekspedisjonen tilbrakte de sin tredje vinter på King Point i perioden 1905-06.

Gjøa nådde King Point i september 1905 og ble møtt av tett is og mannskap fra den forliste hvalfangstskuta Bonanza. Amundsen innså raskt at en overvintring var uunngåelig, og Gjøa ble ankret opp nær Bonanza.

Ved King Point, og i området rundt levde både inuitter og hvalfangere, blant annet dem den norske styrmann Christian Sten, fra Bonanza, som gjennom vinteren bodde på land sammen med sin kone.

Fra den havarerte Bonanza hentet mannskapet på Gjøa flere ting, både tauverk, lanterner og en liten ovn, som gjorde god nytte gjennom vinteren.

Gjøa og det havarerte fartøyet Bonanza. Foto: Norsk Polarinstitutt/ Nasjonalbiblioteket

På land reiste de et lite hus av drivved, hvor Hansen, Wiik, Lindstrøm og Lund senere flyttet inn, mens Amundsen og Godfred Hansen forble om bord i Gjøa. Et telegrafisk nettverk ble etablert mellom huset og Gjøa. I tillegg ble det oppført et vedskur og et hus for de magnetiske målingene. Wiik bygde også en hoppbakke, hvor han senere hoppet 20 meter.

I løpet av vinteren opprettholdt de jevn kontakt med både inuitter og andre som bodde i området, inkludert misjonærer, handelsmenn og jegere. På Herscheløya overvintret flere fangstskuter, og det fantes også en misjonsstasjon, skole og flere inuitter.

I oktober 1905 bega Roald Amundsen seg ut på en 42 dagers lang sledetur mot Eagle. Han var borte i flere måneder og vendte tilbake til King Point i mars 1906. Mot slutten av samme måned ble Gustav Juel Wiik syk og døde senere den 31. mars 1906. En kiste ble konstruert, og han ble lagt til hvile i huset de tidligere hadde bygget på land. Senere ble han flyttet til huset for de magnetiske målingene, som ble hans gravsted.

Kolorert fotografi av Wiiks grav. Foto: Norsk Polarinstitutt/ Nasjonalbiblioteket

Gjøa befant også inuitten Maniratcha, kjent som Manni, som Amundsen hadde planer om å ta med seg tilbake til Norge. Men en julidag i 1906 forsvant Manni mens han var ute og jaktet ender. Han ble sist sett stående i sin lille båt, mens han speidet etter ender. Senere ble båten funnet tom og årene fløt i vannet.

Da Amundsen flyttet til Uranienborg, installerte han fire glassvinduer med bilder av inuitter han hadde møtt under Gjøa-ekspedisjonen, deriblant Manni.

I mars 2024 ankom Kjartan Bergsvåg til King Point, i forbindelse med sledeturen i Amundsens sledespor til Eagle. Han meldte fra om at store deler av landskapet hadde blitt erodert og rast ut.

Bilder fra King Point 1905-06

Disse bildene ble oppdaget i uthuset ved Uranienborg i 2015.

Relaterte ressurser

Kart Gjøa-ekspedisjonen

Objektnummer: RA. 0716
Materiale: papir

Kart over Gjøas rute gjennom Nordvestpassasjen, med enkelte blyantnotater øverst.
Kartet ble inkludert i ekspedisjonsboken «Nordvestpassagen : beretning om Gjøa-ekspeditionen 1903-1907». 📜

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1903 – 1906
1903 – 1906 Kart Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Kart Gjøa-ekspedisjonen

Objektnummer: RA 0717

Materiale: papir

Kart som viser Kong Haakons VII kyst, kyststrekning i Canada, på østsiden av Victoriaøya i arktisk Canada. Området ble oppmålt av Godfred Hansen og Peder Ristvedt våren 1905.

Hansen beskrev sledeturen i et eget kapitel i boken om Gjøa-ekspedisjonen.📜

Foto: Follo museum, MiA

Detaljert utsnitt. Foto: Follo museum, MiA

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1903 – 1906
1905 Kart Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Kart Fram-ekspedisjonen

Objektnummer: RA 0723

Bredde: 76 cm

Høyde: 82 cm

Materiale: papir

Kart produsert av den skotske kartografen John George Bartholomew. Viser Fram sin reiserute og målestasjoner inntegnet for hånd. Med håndskrift er det skrevet med rød penn på høyre side:
«Frams rute paa sydlige halvkugle 1910-1912. Thv. Nilsen.»

Kartet ble gjenfunnet i Roald Amundsens hjem i 2017. I 2022 ble kartene overlevert til Nasjonalbiblioteket, der de kan utforskes digitalt .

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1910 – 1914
1910- 1914 Kart Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Drømmen om Nordvestpassasjen

Roald Amundsens første egne ekspedisjon var et resultat av blant annet barndomsdrømmer, læremestre, kreditorer og misforståelser.

Nettutstillingen «Drømmen om Nordvestpassasjen» tar for seg hele historien frem til ekspedisjonens avreise.

Visste du dette…

20 fakta fra Roald Amundsens liv

Puslespillet Amundsen – Ettermæle

Alle historier har en slutt. Men noen ganger finner vi den bare ikke. Og slutten på historien om Roald Amundsen er en slik en.

Puslespillet Amundsen – Tiden

Vi er alle født inn i en tid. Med ulike begrensninger og muligheter, noe som også gjaldt for polarhelt Roald Amundsen.Denne serien handler ikke om polpunkter, minusgrader eller breddegrader, selv om det var viktig i Roald Amundsens liv og hans ekspedisjoner. For før vi kommer så langt må vi forstå forutsetningene. Og i denne episoden skal vi ta for oss tiden. Tiden Roald Amundsen levde i. En tid preget av flere hestekrefter, både de som spiste høy og de som gikk på bensin. En overgang fra store polarskip og trekkdyr i isen, til svevende luftskip og propeller.

Puslespillet Amundsen – Merkevaren

Hvorfor solgte Amundsen seg selv, slik at andre kunne selge sine produkter? Hvorfor fikk han trynet sitt på Ginflasker, appelsinkasser, klær, biler og masse mer? Og hjemme hos Amundsen så har det nå også dukka opp en ny teori. En teori som for oss til å spørre: Hvem utnytta egentlig hvem?

Puslespillet Amundsen – Skaperne

Gjennom livet hadde Amundsen både venner og uvenner, kjærester og ekskjærester. Han hadde forbilder og læremestere. Noen folk var viktige for han i korte øyeblikk, mens andre fulgte han nesten gjennom hele livet, slik som Betty, Laurentius Urdahl og Eivind Astrup.