Skrivebordskalender, 1928

Objektnummer: RA 0187

Bredde: 14.0 cm

Høyde : 9.5 cm

Lengde: 21.0 cm

Materiale: tre, papir, metall

Merke: Bloc Shannon 1928. Unis Shannon France

Skrivebordskalenderen fra 1928 inneholder noen av Roald Amundsens siste notater. Den ble liggende igjen på skrivebordet i arbeidsværelset da han forlot huset sitt for siste gang, og der ligger den ennå. Kalenderen har kalenderark for hver dag, der 13 av arkene inneholder notater skrevet av Roald Amundsen og et notat skrevet av Gustav «Goggen» Amundsen.

Foto: Follo museum, MiA
B 28/3
Fjorisen jik op kl 2 emd
Første såmmerful
Linærlen ida Har vært set i «grenden» paskeaften – 7de
Første blåveis
—— humle
Utgravning a kjeller påbejynt B.
Byrd Varm deili såmmerda W. setter istan Byrds sleer
De første birkr utsprunget
Sat grønsaker
Gjøken
Svalene bygger
Hassel døde 5. 15 pm
Prentice. kl 12md. Jugcord N4, Italias crew needs immidate assistence. Stop. Can get suitable plane a best possible pilot & fly there in very short time. Stop. I need $ 60.000. Will your friends finance this. RA.
På baksiden av kalenderarket 9.7.1928 er det også skrevet et notat. Dette er sannsynligvis skrevet av Gustav «Goggen» Amundsen og ser ut som en kladd til et telegram han sendte til Fritz Gottlieb Zapffe 20.7.1928. Telegrammet oppbevares i dag på Nasjonalbiblioteket. Foto: Follo museum, MiA

Trykk på logoen for å utforske fotografiet.