1924-1925 Roald Amundsens private dagbok

Roald Amundsens private dagbok er skrevet i perioden 19. september 1924 – 21.mai 1925.

Boken er en notatbok med målene 11 x 17,5 cm i stående format. Den har myke permer med yttersider trukket med svart skinn. Arkene er linjerte med trykt paginering fra 1 til 200, men arkene med nummer 1-10 og 23-32 er tatt ut.

På innsiden av første perm er et ovalt firmamerke med teksten: «Halvorsen & Larsen – Christiania.» På samme siden har Amundsen skrevet med blyant på tvers, nesten uleselig: «Kristine Elizabeth.», navnet på kvinnen dagboken er stilet til.

Inskripsjonen på innsiden av permen. Foto: Nasjonalbiblioteket
Første nedtegnelse i dagboken. Foto: Nasjonalbiblioteket

Boken skiller seg fra Amundsens andre dagbøker med sitt private innhold og gir innsikt i flere av Amundsens tanker rundt sin personlige konkurs, foredragsreisen i Amerika, møtet med Lincoln Ellsworth, planlegging av ekspedisjonen i 1925 og følelser til Kristine Elisabeth (Kiss) Bennett.

Da dagboken ble flyttet fra Uranienborg til Universitetsbibliotekets håndskriftssamling i 1940 ble den forseglet frem til 1990.

På konvolutten dagboken ble forseglet i står det skrevet: «Innhold: Roald Amundsens private dagbok 19/9 1924 – 21/5 1925. NB! Skal ikke åpnes før i 1990. Innkjøpt fra kaptein Gustav S. Amundsen av Roald Amundsens Minnefond i gave fra Minnefondet til Universitetsbiblioteket. Oslo 1.mai 1940 Frithjof Isachsen, sekretær. Foto: Nasjonalbiblioteket.
«11.9.89: Seglet brutt ved et uhell. Konvolutten ikke åpnet». Foto: Nasjonalbiblioteket.

I dag er dagboken digitalt tilgjengelig ved Nasjonalbiblioteket 📜, og i 2022 samarbeidet Nasjonalbiblioteket og Roald Amundsens hjem, MiA med å transkribere og publisere dagboken både digitalt og fysisk. 📜.

I podkastserien «Puslespillet Amundsen» (publisert våren 2022), er en episode dedikert til historien om dagboken og Kiss Bennett

Den fysiske utgivelsen av dagboken inkluderer en transkribert utgave i tillegg til en faksimile av den originale. Foto: Follo museum, MiA
Forsidebilde til podkastepisoden om dagboken. Foto: Follo museum, MiA

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1924 – 1925
1924-1925 Roald Amundsens private dagbok
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert