Puslespillet Amundsen – Tiden

Vi er alle født inn i en tid. Med ulike begrensninger og muligheter, noe som også gjaldt for polarhelt Roald Amundsen.Denne serien handler ikke om polpunkter, minusgrader eller breddegrader, selv om det var viktig i Roald Amundsens liv og hans ekspedisjoner. For før vi kommer så langt må vi forstå forutsetningene. Og i denne episoden skal vi ta for oss tiden. Tiden Roald Amundsen levde i. En tid preget av flere hestekrefter, både de som spiste høy og de som gikk på bensin. En overgang fra store polarskip og trekkdyr i isen, til svevende luftskip og propeller.