Peileskive

Peileskive er et instrument som brukes for å navigere til sjøs. Peileskiven består av et diopter, en skive inndelt i grader og en siktelinje. Ved å peile mot kjente landemerker, sjømerker eller himmellegemer kan peileskiven brukes til å bestemme skipets posisjon, og også avvik ved kompasset. Vi vet ikke hvilket skip eller ekspedisjon denne peileskiven ble brukt på.

Opplev peileskiven i utvidet virkelighet (AR)

Skann QR-koden med en mobiltelefon eller nettbrett.

Relaterte ressurser