Kurvstol

To slike kurvstoler finnes i Amundsens hjem. Samme stoler har vært om bord både på Fram under Sydpolsekspedisjonen og Maud på ekspedisjonen gjennom Nordøstpassasjen. Av fødselsdagsfilmen som er bevart fra 1926 ser vi at kurvstolene ble brukt ute i hagen på fine sommerdager.

Opplev stolen i utvidet virkelighet (AR)

Skann QR-koden med en mobiltelefon eller nettbrett.

Relaterte ressurser