King Point

King Point er en smal landtange i Yukon, Canada, omtrent 65 kilometer fra Herscheløya. Under Gjøa-ekspedisjonen tilbrakte de sin tredje vinter på King Point i perioden 1905-06.

Gjøa nådde King Point i september 1905 og ble møtt av tett is og mannskap fra den forliste hvalfangstskuta Bonanza. Amundsen innså raskt at en overvintring var uunngåelig, og Gjøa ble ankret opp nær Bonanza.

Ved King Point, og i området rundt levde både inuitter og hvalfangere, blant annet dem den norske styrmann Christian Sten, fra Bonanza, som gjennom vinteren bodde på land sammen med sin kone.

Fra den havarerte Bonanza hentet mannskapet på Gjøa flere ting, både tauverk, lanterner og en liten ovn, som gjorde god nytte gjennom vinteren.

Gjøa og det havarerte fartøyet Bonanza. Foto: Norsk Polarinstitutt/ Nasjonalbiblioteket

På land reiste de et lite hus av drivved, hvor Hansen, Wiik, Lindstrøm og Lund senere flyttet inn, mens Amundsen og Godfred Hansen forble om bord i Gjøa. Et telegrafisk nettverk ble etablert mellom huset og Gjøa. I tillegg ble det oppført et vedskur og et hus for de magnetiske målingene. Wiik bygde også en hoppbakke, hvor han senere hoppet 20 meter.

I løpet av vinteren opprettholdt de jevn kontakt med både inuitter og andre som bodde i området, inkludert misjonærer, handelsmenn og jegere. På Herscheløya overvintret flere fangstskuter, og det fantes også en misjonsstasjon, skole og flere inuitter.

I oktober 1905 bega Roald Amundsen seg ut på en 42 dagers lang sledetur mot Eagle. Han var borte i flere måneder og vendte tilbake til King Point i mars 1906. Mot slutten av samme måned ble Gustav Juel Wiik syk og døde senere den 31. mars 1906. En kiste ble konstruert, og han ble lagt til hvile i huset de tidligere hadde bygget på land. Senere ble han flyttet til huset for de magnetiske målingene, som ble hans gravsted.

Kolorert fotografi av Wiiks grav. Foto: Norsk Polarinstitutt/ Nasjonalbiblioteket

Gjøa befant også inuitten Maniratcha, kjent som Manni, som Amundsen hadde planer om å ta med seg tilbake til Norge. Men en julidag i 1906 forsvant Manni mens han var ute og jaktet ender. Han ble sist sett stående i sin lille båt, mens han speidet etter ender. Senere ble båten funnet tom og årene fløt i vannet.

Da Amundsen flyttet til Uranienborg, installerte han fire glassvinduer med bilder av inuitter han hadde møtt under Gjøa-ekspedisjonen, deriblant Manni.

I mars 2024 ankom Kjartan Bergsvåg til King Point, i forbindelse med sledeturen i Amundsens sledespor til Eagle. Han meldte fra om at store deler av landskapet hadde blitt erodert og rast ut.

Bilder fra King Point 1905-06

Disse bildene ble oppdaget i uthuset ved Uranienborg i 2015.

Relaterte ressurser