Fotografier, Herman Gade

Disse fotografiene ble funnet i en kiste ved Uranienborg i 2015.📜

Fotografiene viser Herman Gade med sin kone Alice Garfield King (1871–1938), deres datter Alice (f. 1899) og Roald Amundsen.

Bildene er tatt i forskjellige tidsrom, sannsynlig kort tid etter Fram-ekspedisjonen.

RA.f.000387
RA.f.000388
RA.f.000389
RA.f.000390
RA.f.000391
RA.f.000392
RA.f.000393
RA.f.000394
RA.f.000394_c
RA.f.000395
RA.f.000396
RA.f.000397
RA.f.000398