Fotografi, Ole Engelstad

Fotografi av Ole Engelstad, nestkommanderende ved Fram-ekspedisjonen.

Engelstad deltok aldri på ekspedisjonen, da han omkom sommeren 1909 under testingen av de manneløftende dragene utenfor Horten.

Les mer om Ole Engelstad her.

RA.0677_07
RA.0677_03
RA.0677_05
RA.0677_06