Flosshatt med eske

Denne flosshatten befinner seg fortsatt på Uranienborg og er av merket David Jones Ltd Sidney & London. Den ligger i en pappeske av merke Scotts Ltd.

RA.0535_b_13
RA.0535_b_12
RA.0535_b_11
RA.0535_b_10
RA.0535_b_09
RA.0535_b_08
RA.0535_b_07
RA.0535_b_06
RA.0535_b_05
RA.0535_b_04
RA.0535_b_03
RA.0535_b_02
RA.0535_a_09
RA.0535_a_08
RA.0535_a_07
RA.0535_a_06
RA.0535_a_05
RA.0535_a_04
RA.0535_a_03
RA.0535_a_02