Brev, 15.7.1925, fra Roald Skancke

Objektnummer: RA 318B53

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Roald Skancke

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 9.7.1925

Språk: Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B53 I
🔍Stort bilde, RA 318B53 II
🔍Stort bilde, RA 318B53 III
🔍Stort bilde, RA 318B53 IIII

Transkribert versjon

Tilgiv mig blyanten, kan nemt ikke bruke pen !!! R.S. [skrevet for hånd langs siden]

p.t. Ûllevål Sykehûser Avd. 4B   9/7.25.

Hr. Kaptein m.m. Roald Amundsen

                                               Svartskog.

Kjære Hr. Kaptein!

                Jeg takker Dem inderlig for vort samvær i går. Det var for mig en sann höitidsstünn! Hvor er vi små, vi andre, når vi får lov til å sitte sammen med Dem! Vi pusler med hvert vort lille gjøremål, mens De, for hver gang De drar ût, flytter grænsene længer og længer inn i det ûkjennte ! Stolt og stor, taus og ensom planter De for hver gang vort elskede flag der, hvor ennû ingen menneskefot har trått ! Med
ånden i halsen og med dirrende nerver, venter vi på Dem, i dager og nætter, i uker, ja i måneder og år,
inntil ûtløsningens time kommer,

Side 2

                               2

Og vi atter, alle, alle, kan ta Dem inn til oss i folkefavnen, og kan takke den gode Gud, for Han
atter har bragt os Dem levende frisk og sund, tilbake fra Stordåden, som for hver gang, De har
gjort større og større !!! Jeg har læst det de ûtallige gange, de ûndseligörene ord de talte
ved Deres velkomstfest på Slottet og jeg ser Dem atter og atter, der oppe i isörkenen, der De yd=
mygt böiet knæ for Ham, som alene kan hjælpe, og bad Ham, bad Gud greie resten for Dem og
Deres, da I ikke kunne mere! Så mangen <eie> tyr nokk til Gud, når én er i nöd, – men vis mig dem,
som tør stå frem og si det, si det höit til en hel verden, som lytter til ens tale! Hvor var De stor i dén

Side 3

                               3

stunn, Kjære, Kjære Kaptein, større enn nogengang i Deres ûdödelige virke! Halsen snöret sig sammen og tårene bröt frem, dér jeg læste det på min Sykeseng! Og da jeg i går opnådde lykken å få sitte sammen med Dem alene og så Deres snehvite hår, så forstod jeg mere, enn tûsinde ord kûnde sagt mig, hvor De har stridt og Kjæmpet overmenneskeligt, höit <dernord>,- for å kunne få bringe alle de andre, De hadde tatt med Dem på Deres ûdödelige <ferd>, velbeholdne hjem igjen! Angsten for at så ikke skulde lykkes Dem, det ubeskrivelige ansvar, De fölte og næsten segnet unner, for at ikke disse ûnge, som så trygt hadde fulgt Dem – Føreren – Stålmanden, – Geniet, atter skulde komme hjem til Fædrelanddet, til hûstrûer og börn, – til alle sine kjære – ditt ansvar var det som time for time, sekund for sekund, hvitnet Deres hår og fûret Deres trækk !!!  Å, – hvis jeg skjönte det, hvor uendelig gjerne jeg vilde ha sagt Dem det i går, – men sekundene med Dem var <evig> for dyrebare, – og det dype livets alvor og den höitid, som jeg fölte ved å få sitte og se på Dem, tale med Dem, – <lammet> min tunge !!! Men jeg glemmer aldrig den stûnnen og jeg takker Gud for Han gav mig den! Den höinet mine tanker langt, langt over dagens strid og fyllte mit hjerte med stolthet over å få være en landsmand av Dem, og <dermed> også eie én, om aldrig så liten del av Dem !!! Gud velsigne Dem og bevare Dem for land og folk, ja for hele verden, ennu længe, længe!

                Deres ærbødigst hengivende

                                                               Roald Skancke

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 9.7.1925, fra Roald Skancke
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert