Brev, 9.7.1925, fra Eivind Berggrav

Objektnummer: RA 318B25

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Eivind Berggrav

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 9.7.1925

Språk: Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B25 I
🔍Stort bilde, RA 318B25 II

Transkribert versjon

Fra

Botsfengslets prest.

                                                                                     Oslo 9 juli 1925

Roald Amundsen.

              Da jeg nu sist mandag kom inn på en av cellene, fandt jeg

vedlagte dikt. Fangen hadde hørt motorduren søndag og set noen av maski-

nene og hadde gjettet hvem som kom. Jeg har fra prekestolen her holdt

fangene underrettet hele tiden, helt fra forberedelsene av. Søndag 21

juni gjenfortalte jeg Deres første telegram og beretningen om mottagel-

sen i Kingsbay. Hervar ikke mange øier tørre. Jeg forsikrer Dem at gutta

her har gått i ren spending for Dem. Og nu i går holdt jeg et ekstramøte

for Dem alle og leste alle Deres 5000 ord ( det tok over 3 kvarter. )

Efterpå leste jeg dette diktet fra fangen og sa jeg vilde sende det til

selve Roald. Da klappet de så kirken skalv.

              Ærbødig hilsen og takk fra fengselspresten for velsignet hjelp

i stålsetningsarbeidet.

                                                                       Eivind Berggrav. [Underskrift]

[skrevet for hånd]
33901
mellem 9-1 og 2-6.
Dagen iforveien varsel, nårsomhelst. Hvis en
emd. Tidsnok besked om formiddagen.
Direktøren kan ta besked.

Side 2

1.

Høit oppe i luften jeg hører en sus

Det er sikkert Roald som kommer.

Han som med isbjørnen har drukket dus

Som aldrig frygtet for ishavets brus

Og al den fare det rummer.

2.

Der stevner han frem med de sterke slag

Som en ørn på de spilte vinger

Og det på den skjønneste sommerdag

Til ære og gavn for vort unge flag

Vær hilset Du polens betvinger.

3.

Han bringer atter en seier hjem

Hans daad lyser utover verden.

Foruten ham var der ennu fem

Som deltok i Nordpolsfærden

Og for dem alle vi roper hurra

Selv vi som sitter herinne,

Vi løftes i tanken mens hjertet blir gla,

Og ingen kan vite, der kan komme en dag

Hvor en fange faar daadstrang i sinde.

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 9.7.1925, fra Eivind Berggrav
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert