Brev, 9.7.1925, fra Bjørn Rock Bjørge

Objektnummer: RA 318B28

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Bjørn Rock Bjørge

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 9.7.1925

Språk: Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B28

Transkribert versjon

                        SEVILLA 9-7-1925

Herr Roald Amundsen,

                                   O s l o .

            Den lille norske koloni her i Sevilla, bestaaende

av 2 mand, har med beundring og spaending fulgt Dem

og Deres modige kammerater paa Eders faerd i isen,

og tillater os nu om end sent, saa desto mer hjertellg

at lykönske og gratulere Dem med de opnaadde resultater

og uttale vor dypeste beundring for den kraft og

utholdendenhet, og aldrig svigtende energi som daaden

tilfulde beviser. Der er atter kommet noget av den

gamle glans over Viking-landet, og det er med glaede

og stolthet vi kalder os Deres landsmaend.

            Men ikke bare vi nordmaend, ogsaa sevillanerne

har med beundring og voldsom interesse fulgt beret-

ningerne om faerden, og haaper nu inderlig at en av

Deres tapre flyvere ogsaa skal inkludere Sevilla i

sin foredrags-turnee. Begeistringen og tilslutningen

vilde uten tvil bli voldsom.

            Med hensyn til Deres bok om flugten, skal det

vaere mig en glaede at oversaette den til spansk,

hvis De eller Deres forlaegger ikke allerede har

truffet andet arrangement.

                                   Deres aerbødige

                                   pr. Bjørn Rock Bjørge

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 9.7.1925, fra Bjørn Rock Bjørge
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert