Brev, 8.7.1925, fra Torkell Løvland

Objektnummer: RA 318B49

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Torkell Løvland

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 8.7.1925

🔍Stort bilde, RA 318B49 I
🔍Stort bilde, RA 318B49 II
🔍Stort bilde, RA 318B49 III
🔍Stort bilde, RA 318B49 IV

Transkribert versjon

Personlig.

DET KGL. UTENRIKSDEPARTEMENT.

                                                                                                                 Oslo, 8-7-25

Herr Roald Amundsen,

                                          Oslo

Idet jeg refererer til behagelig samtale, tillater jeg mig å sende Dem to av min fars artikler om 1905. Og årsaken er den, at blant dem, som trodde på Roald Amundsen, da han var mindre enn nu, var Jörgen Lövland.

Side 2

Jeg husker levende ennu engang i septbr. 1905 Chr. Michelsen sa til min far: «Ja, de sier vi har gjort det godt, men Roald Amundsen, han har jort det bedre.» Og hva vilde han ha sagt nu. _____

Når jeg skriver til Dem, så er det, fordi jeg gjerne også vil få si Dem, at i motgangens dager, da enkelte lot til å glem

Side 3

me, hvad De hadde gjort, da sa min far mer enn en gang, at det gikk ikke an å tale om en mann som Roald Amundsen «slik». Nå vil jeg bare ønske, at folk aldrig vil glemme, hva heltene fra Nordpolegnene har gjort for Norge og den universelle menneskehet.

I all beskjedenhet har jeg nu tenkt å gjenta mitt foredrag om Dem i Folkeakade

Side 4

mierne ved leilighet, men kanske jeg turde påregne nokk en samtale med Dem, når De har tid, for å bli litt bedre orientert om Deres merkelige liv enn jeg er blitt ved studiene av Deres bøker.

                            Med venlig hilsen forblir jeg

                                          Deres ærbødige

                                          Torkell Løvland

                                          p.t. Tjømø

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 8.7.1925, fra Torkell Løvland
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert