Brev, 8.7.1925, fra Beate Konow Søeberg

Objektnummer: RA 318B29

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Beate Konow Søeberg

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 8.7.1925

Språk: Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B29 I
🔍Stort bilde, RA 318B29 II
🔍Stort bilde, RA 318B29 III

Transkribert versjon

8.7.25

Herr Roald Amundsen

H. M. Dronningen vilde saa forfærdelig gjerne at De endda en gang skulde skrive Deres og Deres ledsageres navn med – Løitnantene Riiser Larsen,

Side 2

Dietrichson, Omdal og Mr. Ellsworth, som hun ikke har. Like ledes sætte datoen for starten, pr. flyvemaskine, og den dag dere kom tilbake.

              Jeg haaber at De vil faa en god hvile tid ute paa Svartskog efter Deres haarde & slitsomme tur. Det er det mindste De

Side 3

Fortjener !

Mine varmeste hilsener sendes Dem fra Deres hengivne

Beate Konow Søeberg

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 8.7.1925, fra Beate Konow Søeberg
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert