Brev, 6.7.1925, fra Jacob Bjerknes

Objektnummer: RA 318B19

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Jacob Bjerknes

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 6.7.1925

Språk: Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B19 I
🔍Stort bilde, RA 318B4 II

Transkribert versjon

                                                                                                                 På toget 6/7 1925

Kjære kaptein Amundsen!

  Jeg hørte av dr.Ræstad at boken om polflyvningen skulde skrives ferdig allerede i denne måned, og at der muligens blir bruk for noget meteorologisk stoff i den. Jeg er gjerne rede til å yde den assistanse som kunde være ønskelig ved omtalen av de meteorologiske spørsmål, og likeså antyde de meteorologiske resultater man kan slutte seg til av observasjonerne på  87° 44׳. Alt selvfølgelig i kort og populær form. Fra midten av måneden vil også hr.Calwagen være i nærheten av Oslo (Gardermoen eller Horten), så at også han kan hjelpe.

         Da jeg i går traff Ellsworth bad jeg ham sende sine observasjoner til hr.Calwagen i Bergen, men efter det jeg senere fikk høre om planerne for hurtig publikasjon, finner jeg

Side 2

det bedre at alt materiale holdes samlet i Oslo, og at heller Calwagen og jeg kommer dit når det behøves. Vi kan begge nås pr. brev eller telegram til Bergen, jeg skal først være en tid på Turtagrø, men kan også derfra komme ned på et par dagers varsel.

        Jeg skal ikke gjøre dette brev lenger enn nødvendig nu når De har hundredevis av brever å lese pr.dag. Jeg behøver heller intet [annet (overstrøket)] svar før De er kommet igjennem den værste ståhei, og under arbeidet med boken har funnet ut hvor meget meteorologi som trenges i beretningen.

                        Deres hengivne

                                               J. Bjerknes

P.S. Undskyld skriften, toget ryster!                                                            D.S.       

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert