Brev, 6.7.1925, fra Arnljot Austlid

Objektnummer: RA 318B1

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Arnljot Austlid

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 6.7.1925

Språk: Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B1

Transkribert versjon

Tak. Henv R.L

Erl. Skjalgs gt. 26

6. juli 1925

Herr Roald Amundsen,

Oslo.

Jeg har konstruert et automatisk peilingsapparat som jeg antar vil interessere Dem. Apparatet arbeider helt selvstændig og viser til enhver tid hvor det befinder sig paa vor klode.

Med et saadant apparat ombord i en zeppeliner vil man uten kompas, og selv om zeppelineren driver aldrig saameget med veir og vind, eller gaar i kurver, alltid vite nøiagtig paa hvor mange længde- og bræddegrader man befinder sig.                                                                                  

Opfinnelsen høres noget utrolig ut, men er dog ikke mer innviklet enn jeg ved muntlig konferanse og demonstrasjon kan gjøre prinsipet forstaaelig.                     

Da opfindelsen er av stor internasjonal interesse vil det være vanskelig aa føre den frem uten at den blir stjaalet. Den maa saavidt jeg kan forstaa patenteres i alle land samtidig. Hvis Dr. Eckener er at stole paa skulde det interessere mig aa faa han eller hans selskap til at finansiere den. Jeg tror at apparatet vil ha stor betydning for luftseilads, især over polaregnen.                   

Jeg henvender mig til Dem fordi jeg antar at De vil ha interesse av aa faa opfinnelsen fremført saa at De kan benytte apparatet paa Deres næste polfærd.

Ærbødigst 

Arnljot Austlid

Papirkurven?

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 6.7.1925, fra Arnljot Austlid
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert