Brev, 5.8.1925, fra Mikhail Alekseevich Diakonoff 

Objektnummer: RA 318B42

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Mikhail Alekseevich Diakonoff 

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 5.8.1925

Språk: Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B42

Transkribert versjon

<utydelig notater skrevet med blyant>

Herr Roald Amundsen

«Svartskog»

Bundefjorden

—————-   

Da jeg i henhold til kontrakt mellem Norsk Luftseiladsforening og Statsforlaget i Leningrad skal oversætte Deres nye bok til russisk, tillater jeg mig herved at forespörre om De vilde være saa elskværdig at skrive et litet forord til den russiske utgave. Dette forord skulde reproduceres fotografisk i boken, samt oversættes til russisk. Hvis jeg ogsaa fik lov til at fotografere Dem for reproduktion i boken, vilde jeg være dypt taknemmelig.

Hvis De er saa elskværdig at indvilge min anmodning, tör jeg be Dem godhetsfuldt fastsætte en tid De kan motta mig.

Idet jeg paa forhaand takker for Deres imötekommenhet, forblir jeg

Deres ærbödige

<…>

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 5.8.1925, fra Mikhail Alekseevich Diakonoff 
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert