Brev, 4.7.1925, fra Dagfinn Døvle

Objektnummer: RA 318B47

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Dagfinn Døvle

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 4.7.1925

Språk: Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B47

Transkribert versjon

                                                                       Oslo den 4. Juli 1925

Til Roald Amundsen
Graad og smil og jubel i en mægtig bølge –
Kommer en Roald med sit hele følge
Atter – sund og sterk – Du trykkes til vår favn,
Atter har du øket Norges hæder – Norges navn!
Kjendte Du vår angst, var spænding, vaande!
Ogsaa vi er frelst – og atter tør vi aande.
La det være nok. Hvis mer? Vi raaber: Nej!
Fik omsider Dig igjen. Her er ei bøn
Vi – Norge – trænger Norges store, sterke søn.
Vi – Norge – Roald! Har ei raad at miste Dig. –
                                          Velkommen hjem – Du og Dit følge!
Med ærbødig Beundring
                                          Deres
                                          Dagfinn Døvle
                                          Artillerikapt.
                                          <…>

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 4.5.1925, fra Dagfinn Døvle
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert