Brev, 29.6.1923, fra Thora Hansen

Objektnummer: RA 318B56

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Thora Hansen

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 29.6.1923

Språk: Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B56

Transkribert versjon

Oslo 29 juni 23

Her. Kaptein Amundsen.

              Indligt sender jig Dem et

Brev, som jeg skrev til Dem for

fem år siden. Et brev og et par

strómper. Brevet og strómperne kom

jeg tror to dage for sent til Nome. De kom

tilbake hit og Deres Bror var så elskverdig

at levere mig dem og brevet tilbake.

              Nu har jeg desværre ingen strómper

at sende, men er hænderne tomme så

er hjertet fuldt; fuldt av tak til Gud

som fórte Dem tilbake til os og tak

til Dem for alt De har utstaaet, for <hvert>

minut av Deres utstaaede lidelser.

              Deres inderlig hengivne

                            Thora Hansen.

Fra 1te Juli er min Adr. Provstinde Thora Hansen Sofienberg

Hundorp, Gudbrandsdalen. Ellers bor jeg – Sorgenfrig. 37 Oslo.

Hvis Her. Amundsen vilde sende mig et kort – var jeg lykkelig!

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1923
Brev, 29.6.1923, fra Thora Hansen
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert