Brev, 27.5.1920, fra Thora Hansen

Objektnummer: RA 318B57

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Thora Hansen

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 27.5.1920

Språk: Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B57

Transkribert versjon

Kristiania 27de mai 1920, Sorgenfrig. 37.

Her. Kaptein Amundsen.

Tør jeg være så fri at oversende

Dem hoslagte lille pakke?

Pakken indeholder et par sorte ûld-

strømper, som jeg har arbeidet til Dem.

                Som gammel præstekone har

jeg vennet mig til at spinde ûld.

Jeg kjøper ûld i Hûrdalen, spinder ûlden

og strikker så strømper til mine 12 barne-

barn. Et par til hver gebursdag. I år har

jeg altsaa spûndet og strikket til 13 og hvis

her. Amundsen vil gjøre mig den store

glæde at bruke mine strømper, skal der

ligge fem par ferdige til ham den dag

da vi med jûbel og glæde skal møte ham

på Kristiania havn.

                Deres med agtelse og beundring hen-

givne Thora Hansen.

(Enke efter proost H.E. Hansen, Moss.)

Relaterte ressurser