Brev, 26.7.1925, fra Sophus Aars

Objektnummer: RA 318B4

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Sophus Aars

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 26.7.1925

Språk: Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B4 I

🔍Stort bilde, RA 318B4 II

Transkribert versjon

Munkedamsveien 44B.
Oslo 26-7-25.
Kjære Roald Amundsen.
Fra det höieste punkt, I naadde, saaed alker og to gjess flyve nordvestover.
Kan ikke dette gi et fingerpek? Vand eller is er jo ikke det utelukkende opholdssted for slike fugler. Lange tider ad gangen kan de nok holde sig der, men deres egentlige hjem er ikke her, hiet maa ligge paa fastland. At dette skulde være Grønland eller Cap. Columbia synes mig ikke rimelig – avstanden dit er jo saa uhyre stor. Sandsynligere er det, synes mig, at de jakte land i den retning de flöi.

Side 2

Men jeg maa straks tilföie, at jeg bare er en uvidende lægmand paa dette omraade, kan hende de lærde ser saken i et andet lys.

I ærbödighet er jeg deres hengivne
Sophus Aars,
som føler jeg, maa ale tro, stolt over at være deres landsmand.

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 26.7.1925, fra Sophus Aars
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert