Brev, 23.7.1925, fra Den norske Turistforening

Objektnummer: RA 318B15

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Den norske Turistforening

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 23.7.1925

Språk: Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B15

Transkribert versjon

Den norske Turistforening

SEKRETÆREN

Melzersgt. 3 II. Telefon 40905

Oslo den 23. Juli 1925

Herr Captein Roald Amundsen.

                                                        Svartskov.

                            Vi har med glæde v/ herr Olaf Bronn her, mottat Deres indmeldelse som livsvarig medlem av vor forening, samt kontigent Kr. 100,-.

                            Vi tillater os at oversende vedlagt livsvarig medlemskort og ber dem godhetsfuldt tilbakesende det kort De har faat utlevert av herr Bronn.

                                                                                     Ærbødigst

                                                                          Den norske Turistforening

                                                                                     For SEKRETÆREN

                                                                                        <signatur>

Bilag.

R/F

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 23.7.1925, fra Den norske Turistforening
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert