Brev, 20.8.1925, fra Laur. Christiansen

Objektnummer: RA 318B64

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Laur. Christiansen

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 20.8.1925

Språk: Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B64

Transkribert versjon

Hr. Roald Amundsen, Oslo
For 2 aar siden var Der saa venlig at forære os det kart
De brukte paa turen til Sydpolen. Dette befinner sig nu lagret i Bergens
Museums ildfaste hvælv i paavente av at vore samlinger, som vil bli placert
i Bergens Museums historisk-antikvarisk nybygnings 4de etage, antagelig
næste aar aapnes.

Nu kommer vi til Dem igjen og ber om Deres bevaagenhet og
velvilje ved at erindre os med en gjenstand fra flyveturen og likeledes
er erindring fra «Maud», naar den kommer hjem. Vi er takknemmelig for hvad
vi kan faa, men tillater os at antyde at vi svært gjerne vi ha karter –

for at kunne faa en del av vor kartvæg som en Roald Amundsen- erindring i
vort museum – til oppbyggelse for efterslekterne. Vi tør forsikre Dem om
at gjenstandene vil bli behandlet som sig hør og bør.
Vi haaper altsaa paa Deres velvilje og forblir
med høiagtelse
Bergen Sjøfartsmuseum
Laur. Christiansen [Underskrift]
Forman [skrevet for hånd]

A.Ragnar Brækhu [skrevet for hånd]

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 20.8.1925, fra Laur. Christiansen
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert