Brev, 20.8.1925, fra Jørgen Jensen

Objektnummer: RA 318B34

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Jørgen Jensen

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 20.8.1925

Språk: Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B34 I
🔍Stort bilde, RA 318B34 II
🔍Stort bilde, RA 318B34 III
🔍Stort bilde, RA 318B34 IV

Transkribert versjon

30/9 Bekl. Har ikke tid

DET ØSTLANDSKE VANFØRELAG

JØRGEN JENSEN, FORMAND

Hjellum den 20 – 8 – 1925.

Hr. Roald Amundsen

Har med stor takk mottatt Deres ærede svarskrivelse. Jeg var desverre ikke kjent med at Deres foredrag arangeres av Norsk Luftseiladsforening.

Efter dette forstår jeg godt at De ikke kan treffe noe arangement som av mig antydet til fordel for innsamling til «hjem for hjemløse og hjelpeløse vanføre». Jeg forstår også godt at De ikke selv kan yde noe bidrag, og jeg ber dem undskylde at jeg sendte Dem min forige henvendelse i den form den hadde fått.

Da jeg er sikker om at De har stor sympati for de vanføre og deres sak og da <…> at få oprettet hjem for våre hjemløse og hjelpeløse vanføre, har vi kommet på en ide som jeg herved tillater mig at meddele Dem.

              Hvis De som nu er dagens mann og som Norges ungdom og særlig sportsungdommen ser op til som sit ideal, vilde skrive en varm appel i bladene

Side 2

og be alle som kan glede sig over kroppens fulle førlighet og særlig Norges ungdom og sportsungdom at støtte innsamlingen til hjem for hjemløse og hjelpeløse vanføre.

              En slik uttalelse fra Dem som alle ser op til og beundrer ville i høi grad styrke hele innsamlingen, ja meget mere end De selv kanske tror.

              Nu driver hver landsdel (Vanførelag) innsamling til slike hjem. Både Vestlandske, Østlandske, Sørlandske, Trøndelagen og Nord-Norges vanførelag og foreninger arbeider med dette og har fått inn en del til hjemmene. Men endnu er det langt frem til målet innen hjemmene kan reises – vi mangler endnu mange midler.

              Vi mottok til stadighet mange rørende og gripende henvendelser fra våre hjemløse og hjelpeløse vanføre om ikke hjemmene snart er ferdige – henvendelser som jeg er sikker om vilde gripe Dem meget dypt hvis De læste dem.

              Da vi er sikker om at en uttalelse fra Dem om at støtte innsamlingen vil vekke mere oppmerksomhet og sympati og stimulere hele innsamlingen vil vi være Dem inderlig takknemlig om de vil

Side 3

skrive noen ord en appel om at støtte innsamlingen.

              I tilfelle De på noen måte kan avse tid til dette så vær så venlig å skrive slik at det kan styrke innsamlingen for det hele land – for disse hjem som vanførelagene stræver med å få i stand.

              Vår ven direktør Fr. Rummelhoff nevner også denne ide i et brev til mig igår.

              Han sier: «Amundsens tid er meget optatt og skulde han ønske sekretærhjelp i denne anledning vil jeg mer enn gjerne stå til tjeneste som sådan, og kunde reise ut til Svartskog hvor han bor, eller treffe ham her i byen. Det hele skulde da vært ekspedert på ca 10 minutter eller mindre». –

              Som De forstår er dir. Rummelhoff sekretær i centralstyret for vanføre.

              Som sakt han står med glede til tjeneste i denne anledning hvis de ønsker det. Direktør Rommelhoffs telefonnr. er 26021 og kontoradresse Ullevålsveien nr. 9. Oslo.

              Som De husker fra mit forrige brev så holdt vor ven direktør Fr. Rummelhoff en vakker

Side 4

tale om Dem og Deres heltedåd da vi hadde <… …> på Hamar nylig.

              Jeg sender Dem et nr. av Vanførebladet «Solglimt» hvor referatet fra stevnet finnes og hvor dette er nevnt. Jeg tror det vil interessere Dem meget å lese referatet.

              Sender Dem også et ekspl. av «Vårbrudd» som Østlandske vanførelag nylig har gitt ut, samt 2 småskrift fra centralstyret for vanføre, samt et «oprop».

              Når De har lest centralstyrets småskrift vil de straks finne ut hvordan De skal skrive et lite oprop til fordel for landsinnsamlingen til hjem for vanføre. Det beste var dog at De selv fikk en 10 minutters samtale med direktør Fr. Rummelhoff, det vil lette Dem arbeidet med dette. Når De bare ringer til ham og bestemmer tiden vil han reise ut til Dem.

              Det vil sikkert glede Dem å høre at de vanføre har fulgt Deres ferd og heltedåd med stor beundring. Og hvis De nu kan avse en liten tid til å skrive en inntrengende appel til alle som har kroppens fulle førlighet, sportsungdom, speidere og skolene om å støtte innsamlingen vil de vanføre minnes dem i inderlig takknemlighet. <… …>.

Ærbødigst

For Østlandske vanførelag og vanføre landet rundt

Jørgen Jensen

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 20.8.1925, fra Jørgen Jensen
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert