Brev, 16.7.1925, fra Axel Wilhelmsen

Objektnummer: RA 318B52

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Axel Wilhelmsen

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 16.7.1925

Språk: Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B52

Transkribert versjon

W/CS.                                                                                                      Oslo, den 16. juli 1925

Herr Roald Amundsen,

              Uranienborg, postadr. Baalerud,

                                          Svartskog.

              Byen Kiels Handels- og Industrieamt har telegrafert os med meddelelse om, at det har rettet en henvendelse til Dem samt til Herr Dr. Eckener i hensigt at faa utvirket, at den mellem Dem og Herr Dr. Eckener angivelig planlagte konferance skulde finde sted i Kiel. De nævnte myndigheter i Kiel anmoder os samtidig at söke at medvirke til, at saa vil ske.

              Under henvisning til ovenstaaende tillater vi os i ærbödighet at meddele, at det, forsaavidt Deres reise til Tyskland blir aktuel, vil være os en stor ære at faa stille passende lugar til Deres forföining paa et av vore passagerskibe til Kiel. Avgang finder sted fra Toldbodbryggen, hersteds, hver lördag kl. 11, og ankomst i Kiel söndag eftermiddag ca. kl. 3-5.-

              Det er en selvfölge, at dette ogsaa gjælder, selvom den nævnte konferance ikke skulde finde sted i Kiel.

                                                                                                   I ærbödighet

                                                                       Det Søndenfjelds Norske Dampskibsselskab

                                                                       Axel Wilhelmsen

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 16.7.1925, fra Axel Wilhelmsen
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert