Brev, 14.7.1925, fra Gustav Thuve

Objektnummer: RA 318B5,RA 318B6,RA 318B7

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Gustav Thuve

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 14.7.1925

Språk: Norsk

Transkribert versjon

Hr. Kaptein Roald Amundsen
Svartskog
Da man herved og på denne måte tilskriver dem så blir de vel ikke så litet forbauset.
Men vi må bryte med alle betenkligheter da det for os jeller en stor sak.- Det er en upolitisk og upartisk Sosial Forening som består av medl. fra alle Samfunds klasse og som har sit virke sted i Oslo den hetter Arbeider Hjemenes Vel.
Dens mål er at samle Arbeider hjem til et målbevist samarbeide for sosiale sakers fremme.
Vi skal i kommende høst foranstalte en utlodning (Basar) til intekt for Foreningens Virke og de midler som dermed mulig komer ind vil først da bli benytet til sikring av et aktverdig samlings lokal i Byen- og vad som er like så viktig et felles hjem for Foreningens samtlige medl utenom byen, som da kunde tjene som feriehjem og utfluktsted. Man hadde da tengt om de Hr. Kaptein ville forere foreningen en liten Gave til denne Basar (utlodning) så ville det bli av kolosaldt verdi både for Foreningen som sådan og for selve Basarens Finansielle Resultater. Man vil da sterkt fremkalle at i dette tilfelle er det ikke gavens størelse det dreier sig om men den verdi og glede den vil bringe frem i de masser av hjem

Side 2

II

jeg vil straks ekjende at det er jeg selv som har fundet på dette vovestykke at henvende mig til dem, men da foreningen har utnevnt mig til Formand og leder for dette finansielle tiltak så føler jeg stort ansvar og må bruke alle lovlige midler som kan tjene til sakens fremme.
Da denne forening er helt upolitisk og upartisk så vil alt vad man kan få fremet komme alle Hjem tilgode bare den selv vil vere med og ‹virke›
Vist de ønsker bedre forbindelse så ber jeg få henvise til Foreningens Hovedkassér og sekretær Frk Anne Halvorsen Oskars.gt. 10 tel 64,8,5. likeledes vil jeg henvise til overretsakfører. Otto Morgenstjerne Karl johans.gt. 16 som har låvet undertegnede at på beste måte medvirke til de beste resultater.

Om denne forening med sine erlige sosiale bestrebelser kunde få mottage en gave av dem Hr. Kaptein og ville de så fórene det, så det kunde bli en felles gave av dem og den kjekke Amerikaner Ellsworth så vil de forsjelige Arb Hjem og i ser ungdommen til alle tider stå i dyp taknemlighet til dem, Samtidigt som det må vere en glede for dem sel at få medvirke til disse sosiale bestrebelser fremme i håb om velviligt svar underskriver jeg på Basarkomiteéns vegne

Gustav Thuve Formand

Oslo den 14.-7-25 Hesselberg.gt. no 13 II et

Oslo

Side 3

Foreningens låve og program medsendes for velvilig gjenomlesning.
Likeledes medsender svarporto for eventuelt svar
I tilfelle de ønsker at forere Foreningen en gave så kan den sendes under sekretærens adresse som er
Frk Anne Halvorsen Oskars.gt.no 10
Oslo
Eller til undertegnede
Gustav Thuve
Hesselberg.gt.no 13 Oslo

Sydpolen – bestille hos Gyldendal

Relaterte ressurser


1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 14.7.1925, fra Gustav Thuve
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert