Brev, 13.7.1925, fra Harald Liljedahl

Objektnummer: RA 318B11

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Harald Liljedahl

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 13.7.1925

Språk: Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B11 I
🔍Stort bilde, RA 318B11 II

Transkribert versjon

Hr. Roald Amundsen

                                          Svartskog.

              Jeg søkte for nogen dage siden forgjeves aa naa Dem over telefonen. Min henvendelse gjalt Arbeidernes Idrettsforbunn, og da forbunnet er saa nyt at De kanske ikke kjenner synderlig til det skal jeg faa lov til aa gi nogen oplysninger.

              Arbeidernes Idrettsforbunn blev stiftet ved pinsetider i fjor. Det har nu litt over 12.000 medlemmer og er i meget rask vekst. Det er en noksaa almindelig antagelse at forbunnet er partipolitisk preget. Dette er ikke tilfeldet. Forbunnet har til opgave aa trekke arbeiderungdommen inn i sunn idrett, fordi arbeiderne og allermest industriarbeiderne trenger idrett mere enn nogen annen samfunnsklasse.

              Erfaringen baade ute hjemme viser at de almindelige idrettsforbunn ikke makter denne opgave. Arbeiderne føler sig ikke tilstrekkelig hjemme og ikke trygg nok, og den psykologi som deres livsvilkaar skaper blir ikke tilstrekkelig vel forstaat av ledelsen. Derfor er vi nødt til aa skape en arbeideridrettsbevegelse hvis vi skal faa massen av arbeidere med.

              Vi har store vanskeligheter aa kjempe mot i vort arbeide, derfor er vi nødt til aa nytte enhver anledning som byr sig for aa vekke arbeiderungdommen til forstaaelse av den store betydning som idretten har for dem selv.

              Det jevne organisasjonsarbeide er vi istann til aa vareta, men vi mangler mest av alt den stimulans som skapes ved ting som der staar glans og romantik omkring. Derfor er det vi henvender os til Dem.

              Til jul skal vi utgi en stort idrettshefte. Det er meningen at det skal bli noget av et praktverk, og det skal spredes runnt om i arbeiderhjemmene i Norge. Vi vilde gjerne at De skulle love os en artikkel til dette hefte, hvor De forteller om idrettens betydning for ungdommen. Artikkelen behøver ikke aa være lang, og det er ikke nødvendig at vi faar den før i slutten av oktober. Men Deres løfte om aa la os faa den vilde vi gjerne ha nu, fordi det vilde være en hjelp for os unner det forberedende arbeide med heftet.

              Jeg er opmerksom paa at den anmodning jeg sender, nu mens Deres tid selvfølgelig er sterkt optat paa mange vis, er en paatrengenhet, men vi har en slik strid med aa føre vaart arbeide frem at vi er nødt til aa være paatrengende, hvis vi skal klare vaare opgaver. Vi tror De vil forstaa det, og vi er viss paa at De har sympati med vaart arbeide, derfor haaber vi ogsaa at modta et svar fra Dem.

I ærbødighet

ARBEIDERNES IDRETTSFORBUNN

Harald Liljedahl [underskrift]

Kristian August gt. 5

OSLO.

Gjøre hvad jeg kann
<…> bestemt ikke
[skrevet for hånd]

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 13.7.1925, fra Harald Liljedahl 
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert