Bok, Record Index

Objektnummer: RA 0640

Lengde: 13,5 cm

Høyde: 20,5 cm

Materiale: papir, skinninnbinding

I uthuset ved Uranienborg ble det i 2015 oppdaget en liten skinninnbundet bok med sangtitler og nummer. På forsiden står:

 Record Index

Eilers. Talking Machine Company
C.H. Hopper & E. P. Kelly

Eilers Building

3rd. Ave & University St.

Best Edison-Victor and Columbia Service         

Seattle   Washington

Relaterte ressurser