1914-18, Fotografier fra første verdenskrig

I 1917 besøkte Amundsen den franske fronten og slagmarken. Året etter var han i Amerika og holdt et foredrag om hva han hadde sett og opplevd. Disse bildene er sannsynlig en pakke pressebilder gitt til Amundsen i anledning hans besøk i Frankrike.

Bildene ble oppdaget i en kiste i et av uthusene i Amundsens hjem i 2015.

RA.f.000907_c
RA.f.000908
RA.f.000908_c
RA.f.000909
RA.f.000909_c
RA.f.000688
RA.f.000688_c
RA.f.000689
RA.f.000689_c
RA.f.000690
RA.f.000690_c
RA.f.000691
RA.f.000691_c
RA.f.000692
RA.f.000692_c
RA.f.000693
RA.f.000693_c
RA.f.000694
RA.f.000694_c
RA.f.000695
RA.f.000695_c
RA.f.000696
RA.f.000696_c
RA.f.000697
RA.f.000697_c
RA.f.000698
RA.f.000698_c
RA.f.000699
RA.f.000699_c
RA.f.000700
RA.f.000700_c
RA.f.000701
RA.f.000701_c
RA.f.000702
RA.f.000702_c
RA.f.000703
RA.f.000703_c
RA.f.000704
RA.f.000704_c
RA.f.000705
RA.f.000705_c
RA.f.000706
RA.f.000706_c
RA.f.000707
RA.f.000707_c
RA.f.000708
RA.f.000708_c
RA.f.000709
RA.f.000709_c
RA.f.000710
RA.f.000710_c
RA.f.000711
RA.f.000711_c
RA.f.000712
RA.f.000712_c
RA.f.000713
RA.f.000713_c
RA.f.000714
RA.f.000714_c
RA.f.000715
RA.f.000715_c
RA.f.000716
RA.f.000716_c
RA.f.000717
RA.f.000717_c
RA.f.000718
RA.f.000718_c
RA.f.000719
RA.f.000719_c
RA.f.000720
RA.f.000720_c
RA.f.000721
RA.f.000721_c
RA.f.000722
RA.f.000722_c
RA.f.000723
RA.f.000723_c
RA.f.000724
RA.f.000724_c
RA.f.000725
RA.f.000725_c
RA.f.000726
RA.f.000726_c
RA.f.000727
RA.f.000727_c
RA.f.000728
RA.f.000728_c
RA.f.000729
RA.f.000729_c
RA.f.000730
RA.f.000730_c
RA.f.000731
RA.f.000731_c
RA.f.000732
RA.f.000732_c
RA.f.000733
RA.f.000733_c
RA.f.000734
RA.f.000734_c
RA.f.000735
RA.f.000735_c
RA.f.000736
RA.f.000736_c
RA.f.000737
RA.f.000737_c
RA.f.000738
RA.f.000738_c
RA.f.000739
RA.f.000739_c
RA.f.000740
RA.f.000740_c
RA.f.000741
RA.f.000741_c
RA.f.000742
RA.f.000742_c
RA.f.000743
RA.f.000743_c
RA.f.000744
RA.f.000744_c
RA.f.000745
RA.f.000745_c
RA.f.000746
RA.f.000746_c
RA.f.000747
RA.f.000747_c
RA.f.000748
RA.f.000748_c
RA.f.000749
RA.f.000749_c
RA.f.000750
RA.f.000750_c
RA.f.000751
RA.f.000751_c
RA.f.000752
RA.f.000752_c
RA.f.000753
RA.f.000753_c
RA.f.000754
RA.f.000754_c
RA.f.000755
RA.f.000755_c
RA.f.000756
RA.f.000756_c
RA.f.000757
RA.f.000757_c
RA.f.000758
RA.f.000758_c
RA.f.000759
RA.f.000759_c
RA.f.000760
RA.f.000760_c
RA.f.000761
RA.f.000761_c
RA.f.000762
RA.f.000762_c
RA.f.000763
RA.f.000763_c
RA.f.000764
RA.f.000764_c
RA.f.000765
RA.f.000765_c
RA.f.000766
RA.f.000766_c
RA.f.000767
RA.f.000767_c
RA.f.000768
RA.f.000768_c
RA.f.000769
RA.f.000769_c
RA.f.000770
RA.f.000770_c
RA.f.000771
RA.f.000771_c
RA.f.000772
RA.f.000772_c
RA.f.000773
RA.f.000773_c
RA.f.000774
RA.f.000774_c
RA.f.000775
RA.f.000775_c
RA.f.000776
RA.f.000776_c
RA.f.000777
RA.f.000777_c
RA.f.000778
RA.f.000778_c
RA.f.000779
RA.f.000779_c
RA.f.000780
RA.f.000780_c
RA.f.000781
RA.f.000781_c
RA.f.000782
RA.f.000782_c
RA.f.000783
RA.f.000783_c
RA.f.000784
RA.f.000784_c
RA.f.000785
RA.f.000785_c
RA.f.000786
RA.f.000786_c
RA.f.000787
RA.f.000787_c
RA.f.000788
RA.f.000788_c
RA.f.000789
RA.f.000789_c
RA.f.000790
RA.f.000790_c
RA.f.000791
RA.f.000791_c
RA.f.000792
RA.f.000792_c
RA.f.000793
RA.f.000793_c
RA.f.000794
RA.f.000794_c
RA.f.000795
RA.f.000795_c
RA.f.000796
RA.f.000796_c
RA.f.000797
RA.f.000797_c
RA.f.000798
RA.f.000798_c
RA.f.000799
RA.f.000799_c
RA.f.000800
RA.f.000800_c
RA.f.000801
RA.f.000801_c
RA.f.000802
RA.f.000802_c
RA.f.000803
RA.f.000803_c
RA.f.000804
RA.f.000804_c
RA.f.000805
RA.f.000805_c
RA.f.000806
RA.f.000806_c
RA.f.000807
RA.f.000807_c
RA.f.000808
RA.f.000808_c
RA.f.000809
RA.f.000809_c
RA.f.000810
RA.f.000810_c
RA.f.000811
RA.f.000811_c
RA.f.000812
RA.f.000812_c
RA.f.000813
RA.f.000813_c
RA.f.000813
RA.f.000813_c
RA.f.000815
RA.f.000815_c
RA.f.000816
RA.f.000816_c
RA.f.000817
RA.f.000817_c
RA.f.000818
RA.f.000818_c
RA.f.000819
RA.f.000819_c
RA.f.000820
RA.f.000820_c
RA.f.000821
RA.f.000821_c
RA.f.000822
RA.f.000822_c
RA.f.000823
RA.f.000823_c
RA.f.000824
RA.f.000824_c
RA.f.000825
RA.f.000825_c
RA.f.000826
RA.f.000826_c
RA.f.000827
RA.f.000827_c
RA.f.000828
RA.f.000828_c
RA.f.000829
RA.f.000829_c
RA.f.000830
RA.f.000830_c
RA.f.000831
RA.f.000831_c
RA.f.000832
RA.f.000832_c
RA.f.000833
RA.f.000833_c
RA.f.000834
RA.f.000834_c
RA.f.000835
RA.f.000835_c
RA.f.000836
RA.f.000836_c
RA.f.000837
RA.f.000837_c
RA.f.000838
RA.f.000838_c
RA.f.000839
RA.f.000839_c
RA.f.000840
RA.f.000840_c
RA.f.000841
RA.f.000841_c
RA.f.000842
RA.f.000842_c
RA.f.000843
RA.f.000843_c
RA.f.000844
RA.f.000844_c
RA.f.000845
RA.f.000845_c
RA.f.000846
RA.f.000846_c
RA.f.000847
RA.f.000847_c
RA.f.000848
RA.f.000848_c
RA.f.000849
RA.f.000849_c
RA.f.000850
RA.f.000850_c
RA.f.000851
RA.f.000851_c
RA.f.000852
RA.f.000852_c
RA.f.000853
RA.f.000853_c
RA.f.000854
RA.f.000854_c
RA.f.000855
RA.f.000855_c
RA.f.000856
RA.f.000856_c
RA.f.000857
RA.f.000857_c
RA.f.000858
RA.f.000858_c
RA.f.000859
RA.f.000859_c
RA.f.000860
RA.f.000860_c
RA.f.000861
RA.f.000861_c
RA.f.000862
RA.f.000862_c
RA.f.000863
RA.f.000863_c
RA.f.000864
RA.f.000864_c
RA.f.000865
RA.f.000865_c
RA.f.000866
RA.f.000866_c
RA.f.000867
RA.f.000867_c
RA.f.000868
RA.f.000868_c
RA.f.000869
RA.f.000869_c
RA.f.000870
RA.f.000870_c
RA.f.000871
RA.f.000871_c
RA.f.000872
RA.f.000872_c
RA.f.000873
RA.f.000873_c
RA.f.000874
RA.f.000874_c
RA.f.000875
RA.f.000875_c
RA.f.000876
RA.f.000876_c
RA.f.000877
RA.f.000877_c
RA.f.000878
RA.f.000878_c
RA.f.000879
RA.f.000879_c
RA.f.000880
RA.f.000880_c
RA.f.000881
RA.f.000881_c
RA.f.000882
RA.f.000882_c
RA.f.000883
RA.f.000883_c
RA.f.000884
RA.f.000884_c
RA.f.000885
RA.f.000885_c
RA.f.000886
RA.f.000886_c
RA.f.000887
RA.f.000887_c
RA.f.000888
RA.f.000888_c
RA.f.000889
RA.f.000889_c
RA.f.000890
RA.f.000890_c
RA.f.000891
RA.f.000891_c
RA.f.000892
RA.f.000892_c
RA.f.000893
RA.f.000893_c
RA.f.000894
RA.f.000894_c
RA.f.000895
RA.f.000895_c
RA.f.000896
RA.f.000896_c
RA.f.000897
RA.f.000897_c
RA.f.000898
RA.f.000898_c
RA.f.000899
RA.f.000899_c
RA.f.000900
RA.f.000900_c
RA.f.000901
RA.f.000901_c
RA.f.000902
RA.f.000902_c
RA.f.000903
RA.f.000903_c
RA.f.000904
RA.f.000904_c
RA.f.000905
RA.f.000905_c
RA.f.000906
RA.f.000906_c
RA.f.000907
1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1917
1914-18, Fotografier fra første verdenskrig
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert