1910, Kong Haakon og Dronning Maud ombord på Fram.

2.juni 1910 kom Kong Haakon og Dronning Maud på besøk om bord på polarskipet Fram. Kongeparet ble tatt i mot av Fridtjof Nansen og Roald Amundsen, i tillegg var hele mannskapet om bord. Kongen ble vist rundt og holdt en tale til ære for mannskapet. Ved besøket fikk Amundsen overrakt signerte fotografier av kongefamilien som senere hang om bord på Fram, Maud og luftskipet Norge, før Amundsen hang dem i den blå stuen hjemme på Uranienborg.

RA.f.000541
RA.f.000514
RA.f.000515
RA.f.000516
RA.f.000517
RA.f.000518
RA.f.000519
RA.f.000520
RA.f.000521
RA.f.000522
RA.f.000523
RA.f.000524
RA.f.000525
RA.f.000526
RA.f.000527
RA.f.000528
RA.f.000529
RA.f.000530
RA.f.000531
RA.f.000532
RA.f.000533
RA.f.000534
RA.f.000535
RA.f.000536
RA.f.000537
RA.f.000538
RA.f.000539
RA.f.000540
1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1910
1910, Kong Haakon og Dronning Maud ombord på Fram
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert