Fram

Polarskuten Fram ble konstruert og bygget av Colin Archer for Fridtjof Nansens drift over Polhavet i 1893–1896. Fram var konstruert med et avrundet skrog, slik at den skulle kunne presses opp av isen i Polhavet og ikke bli knust. Skroget bestod av tre lag med tømmer og var omtrent 70 centimeter tykt.

Opplev Fram i utvidet virkelighet (AR)

Skann QR-koden med en mobiltelefon eller nettbrett

Fram ble brukt på Fridtjof Nansens drift over Polhavet (1893–1896), Otto Sverdrups ekspedisjon i Arktisk Canada (1898–1902) og Roald Amundsens ekspedisjon til Antarktis (1910–1912).

Etter avgang fra Antarktis i 1912 ble Fram seilt til Buenos Aires og deretter til Colón ved Panamakanalens utløp i Atlanterhavet. I påvente av å bli første skute til å seile gjennom kanalen ble Fram liggende lenge og vente på at kanalen skulle ferdigstilles. Da åpningen av kanalen ble utsatt, returnerte Fram til Norge, dit den ankom sommeren 1914. Da Amundsen i 1917 begynte byggingen av polarskipet Maud, ble mye materialer fra Fram benyttet, men istedenfor å vrake skuten ble det utover 1920-tallet bestemt at Fram skulle restaureres og bevares i et museum. I 1935 ble Fram trukket opp på land på Bygdøy i Oslo, og året etter åpnet Frammuseet.

Fram utenfor Amundsens hjem sommeren 1910. På dekk står flere av mannskapet og forbereder skuten til avgang. Roald Amundsen står på land sammen med sin hund Rex. Foto: Norsk Polarinstitutt / Nasjonalbiblioteket

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1910 – 1912
1910-1912 Fram-ekspedisjonen. Fram
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert