1910-1912 Fram-ekspedisjonen.

Buenos Aires, Argentina

25. mai 1912 ankom Fram Buenos Aires på vei fra Antarktis. Her ble mannskapet og Amundsen tatt i mot av blant annet Det Norske La Plata Samfunn, som senere holdt stor fest for ekspedisjonen. En av de sentrale bidragsytere, Peter «Don Pedro» Christophersen var også en del av velkomstkomiteen.

Disse fotografiene fra ekspedisjonens opphold i Buenos Aires i 1912 ble funnet i en kiste ved Uranienborg i 2015. På baksiden av flere av fotografiene står en beskrivelse underskrevet den norske ingeniøren Gunnar Nergaard.

RA.f.000248
RA.f.000248_c
RA.f.000249
RA.f.000249_c
RA.f.000250
RA.f.000250_c
RA.f.000251
RA.f.000251_c
RA.f.000252
RA.f.000252_c
RA.f.000261
RA.f.000261_c
RA.f.000262
RA.f.000262_c
RA.f.000263
RA.f.000263_c
RA.f.000264
RA.f.000264_c
RA.f.000265
RA.f.000265_c
RA.f.000266
RA.f.000266_c
RA.f.000267
RA.f.000267_c
RA.f.000268
RA.f.000269
RA.f.000269_c
RA.f.000270
RA.f.000270_c
RA.f.000271
RA.f.000271_c
RA.f.000272
RA.f.000272_c
RA.f.000273
RA.f.000273_c
RA.f.000274
RA.f.000274_c
RA.f.000275
RA.f.000275_c
RA.f.000276
RA.f.000276_c
RA.f.000277
RA.f.000277_c
RA.f.000278
RA.f.000278_c
RA.f.000279
RA.f.000279_c
RA.f.000280

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1910 – 1912
1910-1912 Fram-ekspedisjonen. Buenos Aires, Argentina
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert