Fotografier fra Bergensbanen.

Sannsynligvis tatt under Amundsens reise til Bergen sommeren 1908.

Myrdal. Foto: RA.f.000399. Follo Museum, MiA
Hallingskeid. Bergensbanen. RA.f.000400.
Langs Bergensbanen. RA.f.000401
Myrdal (?) Bergensbanen. RA.f.000402
Myrdal (?) Bergensbanen. RA.f.000403
Finsevann (?) Bergensbanen. RA.f.000404
Finse. Bergensbanen. RA.f.000405
Hallingskeid. Bergensbanen. RA.f.000406
Finsevann, Hardangerjøkulen. Bergensbanen. RA.f.000407
Langs Bergensbanen. RA.f.000408
Langs Bergensbanen. RA.f.000409
Ukjent sted. Bergensbanen. RA.f.000410
Finse. Finsevann. Bergensbanen. RA.f.000411
Finse. Finsevann. Bergensbanen. RA.f.000412
Finse. Finsevann. Bergensbanen. RA.f.000413
Finse. Finsevann. Hardangerjøkulen. Bergensbanen. RA.f.000414
Ukjent sted. Bergensbanen. RA.f.000415
Ukjent sted. Bergensbanen. RA.f.000416
Ukjent sted. Bergensbanen. RA.f.000417
Ukjent sted. Bergensbanen. RA.f.000418
Ukjent sted. Bergensbanen. RA.f.000419

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1908
1908, Bergensbanen
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert