1907-1909

Isbjørn som trekkdyr, Uranienborg og krangling om Nordpolen

I 1907 begynner norske og utenlandske aviser å trykke historier om Roald Amundsens nye eksperiment. Sammen med den tyske dyretemmer Carl Hagenbeck har Amundsen et ønske om å dressere isbjørner, slik at de kan trekke sleder på polarekspedisjon.

Hagenbeck er en optimist. Til journalistene uttaler han at det også vil være mulig å lære bjørnene å sove i telt om natten, slik at Amundsen og de andre kan ligge inntil myk og varm isbjørnpels hver gang de slår leir. Men isbjørn blir aldri brukt på ekspedisjon. Allerede sommeren 1908 gir Amundsen opp. Til avisene forklarer han: «Isbjørnene de er slig, at naar de har vænnet sig til varmen, saa kan de ikke taale at bringes tilbage til kulden igjen. Og dressuren tog for lang tid. Dyrene var baade villige og lydige de. Men naar slige dyr bliver civiliseret, saa duer de ikke til polarkulden. Sidst jeg saa dem hos Hagenbeck, da de var saa overkultiverede, at de brugte jernstænger fra buret som tandstikkere, nei, det gaar ikke, ser De, naar de bliver slige levemænd.»

I mai 1908 kjøper Roald en parsell av Rødsten på Svartskog og kaller huset Uranienborg. Senere flytter Leon Amundsen med familie inn i nabohuset på Rødsten.

I november samme år legger Amundsen fram planer om en ny ekspedisjon for Det norske Geografiske Selskab i Kristiania. Planen er å drive over Polhavet, men det skal ta mange år før han får anledning til å forsøke.

Avistegning fra Amundsens presentasjon av sine nye planer. Kilde: Dagens Nyt 11.11.1908

I mars 1909 får Amundsen besøk på Uranienborg av den kjente fotografen Anders Beer Wilse. Amundsen blir fotografert flere steder inne i huset og utenfor. Blant annet poserer han i pelsklær på steinene i vannkanten. Fotografiet blir retusjert og anvendt i flere sammenhenger, og i Amundsens egen bok fra 1927 fremstilles det som at fotografiet er tatt i Antarktis.

Amundsen poserer for Wilse i 1909. Ved å redigere bakgrunnen kunne bildet senere brukes som
en illustrasjon på Amundsen i polare strøk. Foto: Norsk Polarinstitutt / Nasjonalbiblioteket

I september 1909 kommer nyheten om at Nordpolen er nådd, i norske aviser. Først kommer meldingen om at amerikanske Frederick Cook skal ha nådd Nordpolen 21. april 1908. Noe senere mener Robert Peary at han også har vært der og at Cook er en løgner.

Begge ekspedisjoner er i dag omdiskutert.

Etter å ha lest nyhetene om Cook og Peary informerer Amundsen sitt eget mannskap om at deres planlagte ekspedisjon er utsatt. Deretter drar han til København for å treffe Cook. I hemmelighet begynner han å planlegge en ekspedisjon til Antarktis og Sydpolen.

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1907 – 1909
1907 Isbjørn som trekkdyr, Uranienborg og krangling om Nordpolen
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert