1887-1893

Student og polarinteressert

Selv forteller Amundsen at han 15 år gammel begynte å interessere seg for polarområdene. Særlig syntes han historien om Sir John Franklins fatale ekspedisjon mot Nordvestpassasjen var spennende: ”Femten år gammel kom jeg tilfeldigvis over den engelske polarforsker Sir John Franklins bøker, som jeg slukte med glødende interesse”, skrev han i sin siste bok i 1927.

I mai 1889 stod Amundsen blant titusener av mennesker i Kristianias gater da Fridtjof Nansen og hans grønlandsekspedisjon returnerte. ”Jeg gik den dag mellem flag og hurrarop med bankende blod og alle mine aarlange guttedrømme vakt til stormende liv. Og for første gang hvisket det klart og bævende i min lønlige tanke: Om du kunde gjøre Nordvestpassagen!”

Denne reproduksjonen av John Everett Millais maleri «The North-West Passage» (1874) skal Amundsen ha fått tak i da han var ung. Undertittelen på maleriet er «It might be done and England should do it». Reproduksjonen henger i stuen hjemme hos Amundsen. Foto: Follo museum, MiA

Høsten 1890 begynner Roald på universitetet, og etter hvert gir han seg i kast med medisinstudier. Senere innrømmer han at det var mest for å glede sin mor og ikke av egen interesse, at han begynte å studere. Samme år selger moren, Gustava Amundsen, huset i Uranienborgveien og flytter til et pensjonat utenfor sentrum. Roald Amundsen flytter sammen med barnepiken Betty til en leilighet i Parkveien 6.

I februar 1893 treffer Roald Amundsen en annen av sine polare idoler, når han hører et foredrag av grønlandsfarer Eivind Astrup i Studentersamfundet. Amundsen skal ha blitt så inspirert av Astrups fortellinger at han dro inn i Nordmarka (et skogområde rett nord for Oslo) med noen kamerater samme kveld. Selv om Eivind Astrup var nesten jevnaldrende med Amundsen, var han på denne tiden en av de mest erfarne polarfarere i verden. Han hadde deltatt på amerikaneren Robert Pearys ekspedisjon over den nordlige delen av Grønlandsisen. Senere samme år returnerte Astrup til Grønland, og la etter hvert planer for flere egne ekspedisjoner. Dessverre fikk han aldri realisert noen av dem siden han tok sitt eget liv vinteren 1895.

Av Astrup og Nansen var nok Astrup den viktigste inspirasjonen for Amundsen – noe som kommer fram av Amundsens uttalelse til Norsk Idrættsblad i 1909: «Særlig øvet Eyvind Astrup stor indflydelse paa min fremtidige befatning med polarforskning, da jeg jo tilbragte saamangen stund sammen med ham. Nansen stod mig fjernere. Han var den profet som jeg med ærefrygt altid saa op til.»

Et av portrettene av Eivind Astrup som står på skrivebordet til Roald Amundsen.
Foto: Follo museum, MiA

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1887 – 1893
1887-1893 Student og polarinteressert
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert