1872–1885

Oppvekst og barndom

16. juli 1872 blir Roald Engebreth Gravning Amundsen født på «Tomta» på Hvidsten i Borge (Østfold/Viken). Han er den fjerde sønnen til Gustava og Jens Amundsen. Bare noen måneder senere, i oktober samme år, flytter familien fra «Tomta» til Christiania (Oslo). Roald Amundsen vokser opp sammen med de eldre brødrene Leon, Gustav og Tonni i Uranienborgveien 9 i hovedstaden. Hjemme var det barnepiken Betty som for det meste tok seg av guttene.

Huset til familien Amundsen i Uranienborgveien 9. Foto: Follo museum, MiA / privat samling

Om sommeren og i andre ferier er ofte Amundsen-brødrene i Hvidsten, der Roald Amundsen blant annet holder kontakt med sin ungdomskjæreste Kamilla Schiørn. Brevene fra Kamilla tar Amundsen vare på resten av livet, og de havner på Uranienborg når han flytter dit mer enn 20 år senere.

I 1878 begynner Roald Amundsen på Gjertsens Skole, og i 1880 starter han på Otto Andersens Skole. Amundsen var ifølge flere kilder lite flink med lekser, men han skrev visstnok en god stil om Norge i 1814. Han gikk opp til eksamen artium som privatist.

Klassebildet fra Otto Andersen 1890. Roald Amundsen sitter nederst til venstre. Foto: Follo museum, MiA

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1872 – 1885
1872- 1885 Oppvekst og barndom
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert