Fredrik Ramm

Journalist

Født: 1892, Oslo, Norge
Død: 1943, Odense, Danmark

Ramm var journalist i avisen Tidens Tegn da han dro til Svalbard for å dekke Amundsens forsøk på å fly til Nordpolen i 1924, men ekspedisjonen ble utsatt. Året etter var Ramm igjen på plass på Svalbard, da de to Dornier-Wal flybåtene N 24 og N 25 begynte ferden nordover . Ramm skrev også et kapittel til Amundsens bok «Gjennom luften til 88 grader nord» 📜 etter ekspedisjonen mot 88 grader nord.

I 1926 deltok Ramm på Norge-ekspedisjonen som journalist. Han skrev flere skildringer og artikler på sin skrivemaskin under ekspedisjonen. Disse ble formidlet via radiotelegrafen av Birger Lund Gottwaldt. Flere av radiotelegrammene ble publisert i avisene, blant annet i Stavanger Aftenblad. 📜 Et av telegrammene meldte om passeringen av Nordpolen natt til 12. mai: «Vi har naadd nordpolen og slipper flaggene ned, Amundsen det norske, Ellsworth det amerikanske og Nobile det italienske.»

Fredrik Ramm forfatter poltelegrammet. Helt bakerst skimtes Amundsen. Foto: Norsk Polarinstitutt / Nasjonalbiblioteket

Etter ekspedisjonen fortsatte Ramm sitt arbeid i pressen. I 1928 ble han nyhetsredaktør i Morgenbladet. Han var aktiv i Oxford Group, en verdensomspennende kristen bevegelse, og skrev flere religiøse bøker. Han ble i 1941 dømt til livsvarig tukthus (senere forandret til ti år) for en artikkel i avisen, og sendt til Hamburg, Tyskland. Der ble han syk, fikk lov til å reise hjem, men døde på hjemreisen.

Forfatter og journalist Ronald Fangen beskrev Ramm som «en stålfjær, han var elektrisk ladet, han var totalt fryktløs, og det fantes ikke en kompromisstanke i hans sunde sjel». 📜

Fredrik Ramm var gift med Eva With.

Kilder:

Store norske leksikon: Fredrik Ramm
Engelstad, Carl Fredrik: Fredrik Ramm: en minnebok, 1946