Einar Sem-Jacobsen

Flyver

Født: 1878, Kristiania, Norge
Død: 1936, Paris, Frankrike

Einar Sem-Jacobsen var en av Norges fly-pionerer og etablerte Hærens Flyfabrikk på Kjeller i 1916.

Flyentusiasten holdt i 1904 en rekke foredrag om luftfart over hele landet og skrev flerfoldige artikler basert på tallrike studiereiser i Europa.

I 1909 ble Roald Amundsen anbefalt av Sem-Jacobsen å bruke manneløftende drager under den planlagte ferden over Polhavet. Med slike drager ville det være enklere å få en oversikt over råker og skruinger i isen. Gjennom forsøkene utenfor Horten lyktes det å løfte dragene opp i 600 meters høyde, men under et tordenvær omkom Ole Engelstad da lynet slo ned i en vaier han holdt i. Sem-Jacobsen som opplevde ulykken på nært hold og forsøkte å gjenopplive Engelstad, beskrev senere tapet av sin kamerat slik:
«Den båtturen fra Vealøs inn til sykehuset med den døende kamerat i armene står for mig som noe av det tungeste jeg har oplevet. Engelstad var min mangeårige gode venn – med begeistring og iver var han gått inn på min idé med dragene og hadde gjennem mange måneder hengt i for at forsøkene skulde krones med hell og så – før vi ennu hadde visst at vi kunde klare opgaven, vi hadde påtatt oss, blev han drept under selve prøvene. Det var tunge dager.»📜

Amundsen tok likevel med dragene om bord, men de ble ikke brukt, da planen om å krysse Polhavet ble endret til Sydpolen.

I 1909 initierte Sem-Jacobsen stiftelsen av Norsk Luftseiladsforeningen og tok ballongførersertifikat i 1910, som en av de to første i landet, og foretok med ballong den første luftfotografering i landet i tillegg til meteorologiske observasjoner av atmosfæren.

Etter Fram-ekspedisjonen dro Sem-Jacobsen og Amundsen til Tyskland og Frankrike, hvor de besøkte flere aeroplanfabrikker og gjorde flere flyvninger med ulike maskiner. I Paris kjøpte Amundsen et Farman-fly. Det ble avtalt at Sem-Jacobsen skulle fly det tilbake til Norge, men da han kom til Liége, fikk han ordre om å sende maskinen hjem med tog. Da krigen brøt ut, forærte Amundsen flyet til Hærens flyvevesen. Senere på sommeren 1914 var Sem-Jacobsen Roald Amundsens læremester, da Amundsen lærte seg å fly. Allerede i april samme år tok Sem-Jacobsen med seg Amundsen på tur. De fløy fra Lillestrøm til Lillehammer og deretter tilbake, en rekordlang distanse på den tiden. Turen skapte stor oppmerksomhet, og da de skulle ta av fra Lysgårdsjordene i Lillehammer, var et par tusen mennesker møtt opp for å se.

Med flyet Farman «Longhorn» fløy Sem-Jacobsen og Amundsen fra Lillestrøm til Lillehammer og tilbake i april 1914. Her fotografert før avgang fra Lillehammer. Sem-Jacobsen står om bord og fyller på bensin, og Amundsen hjelper til. Ved siden av Amundsen står Dr. Arnt Astrup og til høyre Kaspar Kristiansen. Foto: MiA

11. juni 1914 forberedte Amundsen seg til selve oppflyvingen, men før Amundsen skulle føre flyet selv, tok Sem-Jacobsen ham med på en siste testflyving. Da de kom om lag 30 meter opp i luften, røk styreledningen og viklet seg inn i propellen, og flyet styrtet i bakken. Heldigvis ble bare flyet hardt skadet, og Amundsen bestod prøven like etterpå med et annet fly.

Sem-Jacobsen (foran) og eleven Amundsen gjør seg klar i Hærens aeroplan nr. 3 før avgang i 1914. Det var dette flyet de styrtet med før Amundsen skulle opp til avsluttende prøve. Foto: Wikimedia Commons

Som takk for samarbeidet fikk Sem-Jacobsen et sølvkrus av Amundsen med hilsen:

”Takk for lærdommen i det høie. Håper De vil motta denne som et minne. Deres hengivne R. A.”

Einar Sem-Jacobsen døde av hjerteslag i Paris 16. oktober 1936, 58 år gammel.

Kilde:

Norsk biografisk leksikon: Einar Sem-Jacobsen