Christian Doxrud

Marinekaptein og flyver

Født: 1881, Kristiania
Død: 1935, Oslo

Christian Doxrud tilbrakte mye av sitt liv både til havs og i luften. Han var en språkmektig, driftig mann som blant annet var med og stiftet fotballklubben Lyn i Kristiania, guttespeiderklubb i Chile og Norsk Aero Klubb i 1928, da Roald Amundsen ble valgt til formann og han selv til nestformann.

Doxrud gikk Sjøkrigsskolen, ble sekondløytnant og var styrmann på flere skip og etter hvert kaptein på flere dampskip i Chile.

4. november 1912 overtok Doxrud kommandoen på Fram i Buenos Aires og i august samme år førte han skuta nordover til Colon, Panama, da det var meningen å føre den gjennom Panamakanalen.

Da Doxrud og Fram ankom Colon, ble de møtt av Thorvald Nilsen som overrakte et brev fra Amundsen. Nilsen skulle ta over sin gamle jobb som kaptein på Fram og få æren av å føre skuta gjennom Panamakanalen. I sin dagbok beskriver Doxrud sin skuffelse over denne avgjørelsen, men også at han overga kommandoen med glede til sin gamle skolekamerat Nilsen. Doxrud fortsatte i rollen som førstestyrmann på den videre reise, men gjennomseilingen av Panamakanalen ble aldri realisert da denne ikke ble ferdig i tide, istedenfor ble kursen lagt sørover og tilbake til Norge. Fram var da i svært dårlig tilstanden etter de mange månedene i tropiske strøk.

Amundsen ønsket å ha med Doxrud på den videre ferden nordover, blant annet som flyver. Doxrud hadde tatt internasjonalt flysertifikat under oppholdet sitt i Buenos Aires på oppdrag fra Amundsen, men disse flyplanene ble imidlertid ikke noe av den gang.

Doxrud i en flyvemaskin i Buenos Aires 16. juli 1913. Foto: Follo museum, MiA

Doxrud giftet seg i 1916 med Gerd Klingenberg og fikk to barn.

Under første verdenskrig tjenestegjorde han i marinen, ble vernepliktig kaptein i 1919 og drev senere maskinforretning i Oslo.

Doxrud var også norsk agent for den tyske flyprodusenten Junker og var involvert i både markedsføring, salg og oppvisninger med flyet i Norge. I 1924 var Doxrud med på den første overflygningen av Andesfjellene, fra Buenos Aires til Santiago, med passasjerer 📜, flyvningen var arrangert av Junker og tok 9 timer.

Doxrud ble 54 år gammel og døde i sitt hjem i desember 1935.

Kilde:
Fram museum: Doxrud, Christian
Lokalhistoriewiki: Christian Doxrud
Marinemuseet i Horten: Marinens rolle i norsk polarhistorie