Birger Lund Gottwaldt

Polarfarer og radiooperatør

Født: 1880, Kristiania
Død: 1968, Oslo

Gottwaldt var radiooperatør på Norge-ekspedisjonen i 1926. 

Bare 15 år gammel dro han til sjøs og 3 år senere begynte han på sjøkrigsskolen, som han fullførte i 1901. I årene som fulgte hadde han flere studieopphold i utlandet, blant annet i Tyskland, England og Nederland. Gottwaldt giftet seg i 1906 med Ruth Bruu, sammen fikk de 3 barn.

I 1914 ble han utnevnt som nestkommanderende på torpedodivisjonsbåten Valkyrien, samtidig som han jobbet ved Marinens minevesens radioavdeling, først som assistent og senere som avdelingsleder. Han skrev også flere bøker om radio og radiotelegrafi (Elementær radiotelegrafi. Haandbok for praktiserende radiotelegrafister, 1915. Radio-amatøren. Haandbok for nybegyndere, 1923). I tillegg var han med på å starte Norsk Marconikompani i Oslo 1918, et selskap som utviklet trådløs telefoni, særlig rettet mot handelsflåten, og var teknisk direktør i perioden 1919–25.

Gottwaldt ble utnevnt som radiosjef til ekspedisjonen med luftskipet Norge i 1926. «Kaptein Gottwaldt i marinen ble engagert som radiokyndig – den dyktigste mann i sitt fag. Vi ventet oss meget av ham og blev heller ikke skuffet. Mange var de tilfeller, hvor Gottwaldt med sine radiopeilinger hjalp oss ut av knipen», skrev Amundsen senere. 📜

Gottwaldt (bærende på ski) og Storm-Johnsen på vei om bord på luftskipet Norge på avreisedagen, 11. mai 1926. Foto: Nasjonalbiblioteket, Norsk Polarinstitutt.

Under ekspedisjonen over Polhavet, da luftskipet passerte 87 grader og 30 minutter nord, mottok Gottwald melding over radioen at han ble «dekorert med Kongens fortjenstmedalje i gull for hans fremrakende ydelser på radioens område». 📜 Ved hjemkomst i Norge etter ekspedisjonen ble Gottwaldt i tillegg overrakt St.Olavs-ordenens ridderkors av første klasse.📜

Da Amundsen holdt en radiotale om ekspedisjonen 15. juli 1926, presenterte han mannskapet og uttalte følgende om Gottwaldt: «Saa kommer kaptein Gottwaldt. (Et meget svakt godaften). Ja, dette var kaptein Gottwaldt. Jeg vet ikke, om dere hørte ham. Forresten skulde kaptein Gottwaldt være saa godt kjendt med radio, at han burde vite, hvor høit han burde snakke. Kaptein Gottwaldt var den, som hadde overopsynet med vor radio ombord. Vi kjender ham alle saa vel fra hans gode og store arbeide paa det omraade. Det var derfor en stor glæde for os alle, da vi omtrent paa polen fik telegram om, at kaptein Gottwaldt hadde faat H.M. Kongens fortjentsmedlaje i guld paa grund av hans fortjenester paa dette omraade. Hans fortjenester paa flukten var store. Naar kaptein Riiser-Larsen ikke hadde solen og var uviss paa det ene eller andet omraade, saa kunde kaptein Gottwaldt ta en peiling og fortælle ham, i hvilken retning den eller den station laa og der ved være ham uvurderlig assistanse.»📜

Gottwaldt bidro med et kapittel om radiotjeneste i boken om ekspedisjonen «Den første flukt over polhavet» 📜.

14. desember 1928, under den offisielle minnedagen for Roald Amundsen og de andre om bord på Latham 47.02, holdt Gottwaldt en minnetale for Amundsen på Akershus festning. Han holdt også en minnetale ved Roald Amundsens hjem i 1947, under 75- år markeringen for Roald Amundsens fødsel.

I 1930-årene var Gottwaldt sjef for Oscarsborgs torpedobatteri utenfor Drøbak. Gottwaldt sendte i 1935 inn en klage fordi han mente han var forbigått ved avansement som kommandørkaptein. Saken utløste en lang debatt om hvordan ansettelser ble håndtert i marinen. 📜 Forsvarsdepartementet nedsatte en kommisjon som skulle undersøke videre, men de fant ingen grunn til kritikk verken mot marinen eller dens ledelse. 📜 Gottwaldt ble utnevnt kommandørkaptein i desember 1935.

Under andre verdenskrig var Gottwaldt sjef for Romsdalsfjord Sjøforsvarsavsnitt. Han var høyt aktet av sjøoffiserer med sin humoristiske sans, som fagmann, radioekspert og kjennskap til ishavsområdene. Han var også en ivrig og dyktig karikaturtegner.

Gottwaldts karikerte versjon av mannskapets personlige proviantering før Norge-ekspedisjonen. Foto: Follo museum/ privat samling.

Kilder: 

Store norske leksikon: Birger Lund Gottwaldt 
Amundsen, Roald og Ellsworth, Lincoln: Den første flukt over polhavet, 1926